Teenuste testimine

Veebis allkirjastamise ja autentimise rakenduste arendamisel ja testimisel tuleks kasutada selleks loodud testteenuseid:

Nende teenuste abil saab ehitada nii autentimis- kui ka allkirjastamislahendusi.

Et saaksite olla kindlad teie poolt loodud rakenduste, e-teeninduse ja teiste lahenduste toimimises soovitame teenuseid enne avalikustamist testida erinevate põlvkondade ID-kaartidega. Testkaarte saab tellida Sertifitseerimiskeskusest.