Kronoogiline ülevaade kuidas jõuti ID-kaartide väljastamiseni ja esimese digiallkirjani

2002

07.10.2002
Tartu ja Tallinna linnapead Andrus Ansip ja Edgar Savisaar annavad esimese digitaalallkirja.

16.02.2002
ID-kaarte hakkasid väljastama Hansapanga ja Ühispanga kontorid.

28.01.2002
Anti kätte esimesed ID-kaardid.

2001

detsember 2001
EV Siseministeerium sõlmis AS-iga Sertifitseerimiskeskus lepingu teenuste ostmiseks.

november 2001
Poliitiline diskussioon ID-kaardi kohustuslikkuse üle jõudis lõpuks koalitsioonipartnerite vahelisele kokkuleppele, mille tulemusena on ID-kaart ehk elektrooniline isikutunnistus EV residendile kohustuslik isikut tõendav dokument.

november 2001
Kodakondsus- ja migratsiooniamet avas passiportaali www.pass.ee ning andis selle kaudu kodanikupäeval, 26.11.2001, kõigile soovijatele võimaluse registreeruda ID-kaardi saajateks. Pakutud võimalust kasutas üle 5000 inimese, mis ületas KMA ootused kümnekordselt.

oktoober 2001
Riigihankekonkursi võitjaks tunnistati AS Sertifitseerimiskeskus, kes 02.11.2001 kanti esimese teenuseosutajana ka Sertifitseerimise Riiklikusse Registrisse (SRR).

25.09.2001
Siseminister ning sihtasutuse Vaata Maailma esindajad, EMT, Hansapanga, Eesti Ühispanga ja Eesti Telefoni juhid kirjutavad alla koostöömemorandumile ID-kaardi laialdaseks rakendamiseks.

15.07.2001
Siseministeerium kuulutas välja riigihankekonkursi sertifitseerimisteenuse ja isikutunnistuse väljastusteenuse ostmiseks.

23.05.2001
Rahandusministeerium, Teede- ja Sideministeerium, Justiitsministeerium ja Siseministeerium kirjutasid alla nelja ministeeriumi vahelisele koostööleppe digitaalallkirja rakendamiseks.

12.06.2001
Võeti vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse ja digitaalallkirja seaduse muutmise seadus.

2000

18.12.2000
Eesti ID-kaardi personaliseerijaks valiti Šveitsi firma TRÜB AG.

detsember 2000
Isikutunnistuse valmistamise ja personaliseerimisteenuse ostmiseks riigihankekonkursil teeb parematest pakkujatest (Bundesdruckerei Saksamaalt, Setec Soomest, Trüb Šveitsist) soodsaima pakkumise Šveitsi ettevõtjaga TRÜB AG.

14.12.2000
Käivitati digitaalallkirja sertifitseerimisteenuse riiklik register (SRR).

17.10.2000
Teede- ja Sideministeeriumi käskkirjaga nr 249 moodustati töörühm digitaalallkirja seaduse rakendamiseks ning Siseministeeriumi poolt väljatöötatava elektroonilise isikutunnistuse infotehnoloogiliste lahenduste kooskõlastamiseks.

21.09.2000
ID-kaardi personaliseerija konkursil jäi sõelale 3 firmat.

04.09.2000
Eesti ID-kaardi personaliseerija riigihangekonkurss lõppes, elektroonilisi isikutunnistusi soovivad väljastada 6 firmat.

juuni 2000
Valitsus kuulutab välja konkursi ID-kaartide valmistamiseks.

23.05.2000
Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks isikutunnistuse kasutuselevõtmise kava, mille olid kooskõlastanud Justiits-, Rahandus- ja Sotsiaalministeerium.

Kava nägi ette:

  • Isikutunnistuse valmistamise ja personaliseerimisteenuse ostmiseks riigihankekonkursi läbiviimine 2000. a.;
  • Sertifitseerimisteenuse riigihanke väljakuulutamine 2000-2001. a.
  • isikutunnistuste väljaandmise alustamise 2001. a. detsembris

14.03.2000
Vabariigi Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks Siseministeeriumi poolt esitatud isikutunnistuse kasutuselevõtmise kava. Siseministeeriumile anti ülesandeks täpsustada isikutunnistuse kasutuselevõtmise kava ning valmistada ette elektroonilise isikutunnistuse rakendamiseks vajalike teenuste ostmiseks riigihankekonkursi pakkumiskutse tekstid.

08.03.2000
Riigikogu võttis vastu digitaalallkirja seaduse.

01.03.2000
Valitsus valmistab ette ID-kaartide kasutuselevõtu kava.

1999

30.11.1999
Siseminister andis välja käskkirja, millega moodustati isikutunnistuse kasutuselevõtmise kava väljatöötamise töörühm.

19.11.1999
Eesti elanike ID-kaardid tulevad kahe aasta pärast.

14.09.1999
EV Valitsus peatas ID-kaardi programmi rahastamise määramata ajaks.

25.08.1999
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (KMA) avalikustas ID-kaardi pilootprojekti riigihankekonkursi võitja, kelleks osutus Küberneetika AS. Vastav pilootprojekt kestvusega 6 kuud algab 01. oktoobril 1999. Täiendav info siit.

11.03.1999
Eesti Informaatikakeskuse käskkirjaga nr.17 moodustati ID-kaardi töörühm (edaspidi ID-töörühm) ID-kaardi valdkonna standardite koostamiseks ja eksperthinnangute andmiseks.

15.02.1999
Võeti vastu isikut tõendavate dokumentide seadus.

18.01.1999
Rahvusraamatukogus aset leidnud seminaril võeti kokku 1998. aastal Eesti ID-kaardi vallas tehtu ning seati samme edaspidiseks.

1998

detsember 1998
Komisjon esitas ettekande EV siseministrile, tuues järeldused tehtud töödest ja esitades lähtekohad tulevikuks.

10.12.1998
Komisjon otsustas, et jaanuaris 1999 toimub avalik seminar ID-kaardi teemadel, kus tutvustatakse senitehtud töid.

24.11.1998
Komisjon kinnitas Küberneetika AS-i poolt läbiviidud ID-kaardi tehnoloogilise lähteuuringu aruande.

29.09.1998
Komisjon kinnitas AS Aprote poolt läbiviidud ID-kaardi lähteuuringu aruande.

06.07.1998
Komisjon otsustas pakkumiskutsele laekunud vastuste põhjal, et: a) ID-kaardi lähteuuringu viib läbi AS Aprote; b) ID-kaardi tehnoloogilise lähteuuringu (ülevaade kiipkaartide tehnoloogiatest, standardidest ja profiilidest) viib läbi Küberneetika AS

juuni 1998
Komisjon koostas pakkumiskutse ID-kaardi lähteuuringute teostamiseks.

11.05.1998
EV siseminister moodustas oma käskkirjaga "identifitseerimiskaardi ja selle tehnilise spetsifikatsiooni väljatöötamise ning väljastamise ettevalmistamise komisjoni" (edaspidi lihtsalt komisjon).


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge