Uudised

Uued sertifitseerimisahelad

22.06.2011

Sertifitseerimiskeskus võtab kasutusele uue juursertifikaadi – EE Certification Centre Root CA ja läheb üle uutele sertifitseerimisahelatele. Esimesed ID-kaardi/Digi-ID/Mobiil-ID isikusertifikaadid väljastatakse uuest sertifitseerimisahelast 11. juulil 2011.

Seoses uue sertifitseerimisahela kasutusele võtmisega on vajalik kõikides infosüsteemides, e-teenustes ja rakendustes, kus on võimalik ID-kaardi, Digi-ID ja Mobiil-ID’ga autentida või digiallkirjastada, konfigureerida LISAKS olemasolevatele sertifikaatidele kõigi uute sertifikaatide tugi.

Uue juursertifikaadi kasutuselevõtmist puudutav informatsioon on koondatud veebilehele https://www.id.ee/newroot. Uued sertifikaadid on kättesaadavad aadressil www.sk.ee/certs.

Oluline info:

- SK-st on võimalik tellida uusi testkaarte, mille testsertifikaadid uute sertifikaatiga identse profiiliga ning väljastatud tootesüsteemiga sarnasest testahelast.
- SK’ga võimalik kokku leppida uute sertifikaatide toe live konfiguratsiooni testimisi pilootkaardiga (pilootkaardil on uuest ahelast väljastatud sertifikaadid).
- SK veebis on kätte saadavad uute sertifitseerijate ESTEID-SK 2011 ja EID-SK 2011 tühistusnimekirjad www.sk.ee/crl
- Oleme loonud .ddoc failid, mis on allkirjastatud uuest ahelast väljastatud sertifikaatidega, millega saate testida, kas teie dokumendihaldussüsteemides, teekides, infosüsteemides on kõik vajalikud sertifikaadid seadistatud. Failid on allalaetavad www.id.ee/newroot  lehelt.
- https://installer.id.ee lehelt on kättesaadav ID-tarkvara versioon 3.4 (Windows, Mac ja Linux op. süsteemid), mis paigaldab automaatselt kasutaja arvutisse kõik vajalikud uued sertifikaadid. Lõppkasutaja arvutis rohkem mingeid seadistusi tegema ei pea, vajalik on vaid tarkvara uuendamine versioonile 3.4. Kui tarkvara ei uuendata, siis ei ole võimalik kontrollida uuest ahelast väljastatud sertifikaatidega antud allkirjade kehtivust. Testimiseks saab kasutada eelpool nimetatud faile.
- Need, kes kasutavad SK digiallkirjastamise tarkvara ehk DigiDoc Clienti, peaksid uuendama versioonile 2.7.11, mis paigaldab samuti kõik uued sertifikaadid. DigiDoc Client 2.7.11 on samuti kättesaadav https://installer.id.ee lehelt või otselingina https://installer.id.ee/media/DigiDoc.msi.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda e-posti teel support@sk.ee.


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge