Uudised

Anna oma panus üleeuroopalise isikutuvastuse arendamisse

04.09.2012

Eesti osalusega üleeuroopalise isikutuvastuse arendusprojekti STORK 2.0 raames viiakse 19 riigis läbi küsitlused, et tagada uute lahenduste võimalikult lai kasutusele võtmine. Osale küsitluses ja avalda arvamust Eesti elektroonilise isikutuvastuse kohta.

STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) on kolmeaastane projekt, mille eesmärk on füüsiliste ja juriidiliste isikute jaoks ühtse üleeuroopalise elektroonilise isikutuvastuse (eID) süsteemi loomine ja kasutuselevõtt.

STORK 2.0 aitab tõhustada avaliku ja erasektori koostööd nii siseriiklikult kui ka EL-i tasandil, pakkudes elektroonilise isikutuvastuse mandaatidega turvalist ja lihtsat ligipääsu piiriülestele avalikele teenustele.  Eestit esindab projektis AS Sertifitseerimiskeskus eesotsas sertifitseerimise valdkonnajuhi Tarvi Martensiga.

Projekti oluline vaheetapp on eID kasutajate küsitlemine, et saada teada, milleks eID-d reaalselt kasutatakse, millised valdkonnad vajavad täiustamist ja millised on kasutajate hoiakud.

Lühikest küsimustikku saab täita aadressil http://www.eid-stork2.eu/questionnaire/index.php?sid=88966.
Küsitlusele vastamiseks kulub vähem kui kümme minutit.


AS Sertifitseerimiskeskus

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge