Uudised

E-teenuste pakkujatel palutakse võtta kasutusele tugevam krüptograafia

06.01.2016
Tulenevalt Riigi Infosüsteemi Ameti nõudest piirata vananeva räsialgoritmi SHA-1 kasutamist, on Politsei- ja Piirivalveamet tellinud ja AS Sertifitseerimiskeskus kasutusele võtnud uue ESTEID vahesertifikaadi (intermediate certificate), mida kasutades hakatakse lähitulevikus ID-kaartidele väljastama ka senisest tugevamatel krüptograafilistel algoritmidel põhinevaid lõppkasutaja sertifikaate.
 
Ettevalmistused SHA-2 algoritmile üleminekuks algasid eelmise aasta suvel, kui eelseisvast muudatusest teavitati teenusepakkujaid. Teenuseomanike koostöö on oluline tagamaks e-teenuste jätkuvat kasutatavust koos uue põlvkonna sertifikaatidega. Käesolev teade täiendab 2015. aasta suvel edastatud informatsiooni ning täpsustab ESTEID sertifikaadi uuendamise ajakava. 
 
Rõhutame, et need e-teenuste omanikud, kes soovivad oma klientidele  jätkuvalt pakkuda ID-kaardiga autentimist, peavad esimesel võimalusel lisama oma infosüsteemidesse, aktsepteeritavate sertifikaatide nimekirjale, uue vahesertifikaadi.
 
Kui jätate uue vahesertifikaadi serveri konfiguratsioonile lisamata, ei pruugi kasutajatel olla võimalik teie e-teenusesse ID-kaardiga siseneda ning teenus ei tunne nende antud digitaalallkirju ära. 
 
Tehniline lisainformatsioon: support at sk dot ee.

KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge