Elektrooniline allkirjastamine

E-allkirja abil saad elektrooniliselt ja paberivabalt teha toiminguid, milleks varem pidid kasutama käsitsi paberile antud allkirja. Vaata ka e-allkirja tutvustavat videot.

E-allkirja olemust, selle kasutamist ja piiriülest tunnustamist reguleerib Euroopa Liidus 2016. aasta 1. juulist kehtima hakanud eIDAS määrus. Määruse kohaselt peavad liikmesriikide avaliku sektori asutused/teenuse osutajad aktsepteerima e-allkirju, mis vastavad nende poolt määratud tasemele või sellest tugevamale tasemele.

Kõrgema taseme e-allkiri on võrdne omakäelise allkirjaga. Kõik Eesti ametiasutused on kohustatud võtma vastu e-allkirjaga dokumente.

E-allkirja eelised:

 • Elektrooniliselt allkirjastatud dokumendist saab teha lõpmatu koguse juriidiliselt võrdseid koopiaid. Enam ei pea muretsema ainsa koopia turvalise arhiveerimise pärast.
 • Elektrooniliselt allkirjastatud ei võta ruumi.
 • Elektrooniliselt allkirjastatud dokumendid ei vaja paberit, printerit ega muid üleliigseid ressursse.
 • Dokumente ei ole vaja kuhugi kohale viia. Nad lähevad vajalikku kohta ise nt. e-posti teel.
 • Dokumendihaldustarkvara kasutamisel võimalik elektroonilisi dokumente kiiremini leida ning väga erinevate kriteeriumite alusel arhiveerida.

Kui soovid luua dokumendile e-allkirja, siis kasuta selleks:

 • DigiDoc4 klient programmi, mis paigaldatakse sinu arvutisse koos ID-tarkvaraga, juhend asub siin
 • Riigiportaali, mis asub www.eesti.ee
 • Dokobit Portaali, mis asub www.dokobit.com/et

E-allkirjastamise toe saab lisada praktiliselt kõikidesse rakendustesse ja programmidesse, kus seda vaja on.

E-allkirja olemus

Tavaallkirja anname paberi ja kirjutusvahendiga. Arvuti, nagu nimigi ütleb, tegeleb vaid arvudega. E-allkiri on väljendatud matemaatiliselt, tagades keerukate meetodite ja arvutuste abil allkirja õigsuse ja võltsimiskindluse. Allkirja kasutamisel pole vaja neid meetodeid ja arvutusi teada ega tunda, küll aga peab teadma mõningaid põhitõdesid.

ID-kaart ja allkirjastamisvahend - isiklik võti

ID-kaardil on salajane allkirjastamisvõti, mida saab kasutada PIN2-koodi abil. Selle võtmega märgistatakse allkirjastatud dokument unikaalsel ja võltsimatul viisil, mis võimaldab hiljem tõestada, et just sina selle allkirjastasid. Allkirja andmise puhul saadab arvuti või kaardilugeja ID-kaardile kasutaja sisestatud PIN2-koodi ja allkirjastatava dokumendi, millest kaart arvutab isikliku võtme kaudu allkirja. E-allkiri on pikk numbrijada, mis on unikaalne iga kasutaja ja iga dokumendi puhul

Sertifikaadid

ID-kaartide väljastamisel väljastatakse igale kasutajale kaks sertifikaati, millest üks on seotud elektroonilise allkirjastamisega. Sertifikaati võib tavaelus võrrelda isiku allkirjanäidisega - see on avalik ja selle abil saavad kõik kontrollida, kas isiku antud allkiri on tõepoolest ehtne. Sertifikaadis on kirjas ka isikuandmed, nimi ja isikukood.

Kõik sertifikaadid on erinevad ja vastavad konkreetsete isikute isiklikele võtmetele. Sertifikaadi abil saab kontrollida e-allkirju - kui sertifikaat ja allkiri omavahel matemaatiliselt klapivad (kõik vajalikud arvutused teostab kasutaja eest muidugi arvuti), võib väita, et allkirja on andnud see isik, kes on sertifikaadis kirjas.

Kehtivuskinnitused

E-allkirja puhul ei piisa sellest, et kasutaja on PIN2-koodi sisestanud ja tehniliselt on e-allkiri "valmis arvutatud". Tarvis on eristada kehtivaid ja kehtetuid e-allkirju, sest kehtetu või peatatud sertifikaadiga antud allkirjad kehtetud.

Peale allkirja andmist tuleb kontrollida, kas allkirja andja sertifikaat kehtib. Selleks võtab allkirja andmiseks kasutatud programm automaatselt ühendust vastava teenusega ning kontrollib, kas sertifikaat on kehtiv - kehtivale sertifikaadile väljastab teenus spetsiaalse tõendi, mis allkirjale lisatakse. 

Lisaks on vajalik ka ajatempel, mis kinnitab allkirjastamise aja. Ka selle võtmisega tegeleb programm automaatselt.

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale. • Vaata juhendit
 • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

       

 • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge