e-allkirjad Euroopas ja nende käsitlemine Eestis.

Riigi Infosüsteemi Amet on avaldanud dokumendi, mis sisaldab juhendeid ja nõuandeid e-allkirjade käsitlemiseks. Juhend annab ülevaate võimalike tegevuste kohta, et luua võimekus teiste EL liikmesriikide e-allkirjade töötlemiseks. Dokumendi leiab https://www.ria.ee/public/PKI/EL_e-allkirjade_kasitlemine.pdf

2016. aasta 1. juulist hakkab kehtima eIDAS määruse (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0910) nõue usaldusteenuste (sh e-allkirjade) piiriüleseks tunnustamiseks. Määruse kohaselt peavad liikmesriikide avaliku sektori asutused/teenuse osutajad aktsepteerima e-allkirju, mis vastavad nende poolt määratud tasemele või sellest tugevamale tasemele.

Määruse rakendamiseks on loodud rakendusakt (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0006), kus viidatakse ETSI standarditele, millele vastavaid e-allkirju peavad Euroopa liikmesriigid olema võimelised käsitlema/menetlema. Sellest tulenevalt on oluline, et infosüsteemid ja e-teenused võtaksid esimesel võimalusel kasutusele ajatempli teenuse.  
  


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge