Erinevad allkirja tasemed ja nende kuvamine DigiDoc kliendis

Alates juulist 2016 hakkas kehtima Euroopa Liidu otsekohalduv rakendusakt, mis jõustab eIDAS-määruse. Sellest tulenevalt eristatakse nüüd neljal tasemel e-allkirju:

 1. tase – QES (Qualified Electronic Signature) – e-allkirja kõrgeim tase, mis on võrdsustatud omakäelise allkirjaga ja mida nimetatakse Eestis ka digiallkirjaks. Allkiri vastab standardites kehtestatud tehnonõuetele. Kontrollitud on nii allkirja omaniku taust kui ka sertifikaadi väljaandja taust. Lisaks on allkiri antud sobivaks tunnistatud vahendi abil (Eestis ID-kaart, Mobiil-ID).
 2. tase – AdES/QC – Täiustatud (Advanced) e-allkiri koos kvalifitseeritud sertifikaadiga (Qualified Certificate). Allkiri vastab standardites kehtestatud tehnonõuetele. Kontrollitud on nii allkirja omaniku taust kui ka sertifikaadi väljaandja taust.
 3. tase – AdES (Advanced Electronic Signature) – Allkiri vastab standardites kehtestatud tehnonõuetele, aga allkirja andmiseks kasutatud sertifikaadi omaniku taust ja sertifikaadi väljaandja taust ei pruugi olla teada.
 4. tase – Muud elektroonilised allkirjad – igasugused muud elektroonilisel kujul antud allkirjad, mis ei vasta kehtivatele standarditele.

Sellest uuest jaotusest tulenevalt on muudetud ka e-allkirjade/digiallkirjade kehtivuse ja kasutuspiirangute kuvamist DigiDoc kliendis. Selleks, et see oleks visuaalselt paremini arusaadav, on kasutusele võetud kolm värvi: roheline, punane ja kollane.

Lühidalt:

 • roheline tähistab, et kõik on korras;
 • kollane tähistab, et kasutaja peab tähelepanelik olema ja ise otsustama, kas see konkreetne allkiri sobib talle;
 • punane tähistab, et antud olukorras ei saa allkirja kehtivaks lugeda.

Kehtivuse tähistamine:

 1. Allkiri on kehtiv (i.k. Valid) – tähistatakse rohelisena. Antud digiallkiri on võrdne omakäeliselt antud allkirjaga.
 2. Allkiri on kehtiv (piirangutega) (i.k. Valid (with restrictions)) – tähistatakse rohelise ja kollasega. Kasutatakse juhul, kui allkirja tase on AdES/QC ehk tegu ei ole omakäelise allkirjaga võrdväärse allkirjaga, aga see võib sellegipoolest konkreetses olukorras sobida kasutajale kasutamiseks. Täpsemat infot näeb, kui vaadata allkirja detaile.
 3. Allkiri on kehtiv (hoiatustega) (i.k. Valid (with warnings)) – tähistatakse rohelise ja kollasega. Hoiatust kuvatakse välja tavaliselt juhul, kui allkiri on küll kehtiv, aga näiteks konteineril on mingi eripära. Tavaliselt on selline eripära tekkinud konteinerite tegemisel kogemata. Kuna aga konteinerit ei ole võimalik muuta ilma, et allkiri kehtetuks muutuks, siis näidatakse nende kohta välja hoiatust. Täpsemat infot näeb, kui vaadata allkirja detaile.
 4. Allkiri on teadmata (i.k. Unknown) – tähistatakse punasega. Tähendab see seda, et programmil ei õnnestunud allkirja kehtivust sel hetkel kontrollida. Täpsemat infot näeb, kui vaadata allkirja detaile.
 5. Allkiri on mittekehtiv (i.k. Invalid) – tähistatakse punasega. Tähendab, et antud digiallkiri on tunnistatud mittekehtivaks. 

Pikemalt on sellest teemast juttu RIA blogis.


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.



 • Vaata juhendit
 • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

       

 • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge