Tembeldamisrakendus TeRa

TeRa tembeldamisrakendus on osa ID-tarkvara paketist, mis on arendatud Riigi Infosüsteemi Ameti poolt. Tembeldamisrakendusega TeRa saate automaatselt otsida arvutist DDOC ja BDOC 1.0 dokumente ning lisada neile ajaserveri poolt ajatemplid. Failid paketeeritakse ASIC-S vormingus dokumenti ning salvestatakse sisendfailiga samasse asukohta.

Tembeldamisrakendusel on graafiline kasutajaliides ning käsurealiides.

RIA vahendab avaliku sektori asutustele ajatempliteenust. Seda on vaja kasutada eelkõige ASiC-e formaadis digitaalallkirjade andmisel ning TeRa rakendusega vanemate digitaalallkirja formaatide üle tembeldamiseks.
Puhverteenus kasutab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) korraldatud riigihanke võitnud ajatempliteenuse pakkuja teenust. Puhverteenuse kasutamine loob eeldused, et kui ühiselt hangitava ajatempliteenuse lepingupartner muutub, siis puhverteenusega liitunud asutused ei pea oma infosüsteemides muudatusi tegema. Samuti ei pea asutused ise muretsema ajatempliteenuse lepingute olemasolu pärast. RIA puhverserveri kaudu ajatempliteenuse kasutamiseks tuleb sõlmida RIAga koostöölepe. 
Asutusel tuleb ajatempli päringute eest tasuda kuupõhiselt vastavalt esitatud päringute arvule ning riigihanke tingimustele.
RIA test-puhverserver asub aadressil http://puhvertest.ria.ee/tsa ning teenus ise http://puhver.ria.ee/tsa.

Koostööleppe sõlmimiseks ning muude küsimuste korral palume kirjutada help@ria.ee.


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge