Milliseid tehnilisi andmeid edastatakse ID-tarkvara kasutamisel?

Nagu teisedki tarkvarad (Skype, Firefox, Google, Apple, Microsoft) edastab ka ID-kaardi tarkvara erinevaid tehnilisi andmeid selle kohta, millises keskkonnas tarkvara kasutatakse. ID-tarkvara komponentide poolt edastatavaid andmeid kasutatakse parema kasutajamugavuse tagamiseks, tarkvara toimivuse parandamiseks ning efektiivseks reageerimiseks tarkvaratõrgetele.

Järgnevalt on kirjeldatud kõik andmeid edastavad liidesed, edastavate andmete hulk ning andmete saaja.

 • DigiDoc4 klient, tembeldamisrakendus TeRa ja tarkvara automaatse uuenduse kontrolli rakendus (ID-Updater) pöörduvad regulaarselt Riigi Infosüsteemi Ameti serveri poole (id.eesti.ee/config.json ja id.eesti.ee/config.rsa), et kontrollida saadaolevaid tarkvara ja konfiguratsiooni uuendusi. Rakendus edastatab serverile tarkvaraversiooni numbri, arvuti operatsioonisüsteemi nime ja versiooni, arvuti keeleseaded, kaardilugeja ja kaardilugeja draiveri info, juhul kui lugeja on ühendatud arvutiga. 

Näiteks: qdigidoc4/4.2.1.49 (Windows 10 17134 (64 bit)) Lang: et Devices: Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF) (USB\VID_0A5C&PID_5832&REV_0101&MI_01)

Näiteks: qesteidutil/3.12.10.1265 (Mac OS 10.11.6 (64/x86_64)) Lang: et Devices: OMNIKEY CardMan 1021

Näiteks: ID-updater/3.12.5.1019 (Windows 10 17763 (32 bit)) Lang: et Devices: OMNIKEY 1021 (USB\VID_076B&PID_1021&REV_0100)

TeRa rakendus kaardilugeja ja draiveri infot ei edasta.

 • DigiDoc4 kliendi tarkvaraga ID-kaardiga allkirjastamise käigus edastatakse Sertifitseerimiskeskuse kehtivuskinnitusteenusele kasutatava digidoc teegi versioon, DigiDoc4 kliendi tarkvaraversioon, arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, allkirjastatava formaadi info

BDOC formaadi puhul: libdigidocpp/3.12.0.1317 APP qdigidocclient/3.12.0.1442 (Windows 10 (64 bit)) format: application/vnd.etsi.asic-e+zip version: urn:oid:1.3.6.1.4.1.10015.1000.3.2.1

ASiC-E formaadi puhul: libdigidocpp/3.12.0.1317 APP qdigidocclient/3.12.0.1442 (Windows 10 (64 bit)) format: application/vnd.etsi.asic-e+zip version:

ASiC-E formaadi puhul tehakse täiendavalt ka päring ajatempliteenusesse ja sinna edastatakse: libdigidocpp/3.12.0.1317 APP qdigidocclient/3.12.0.1442 (Ubuntu 15.10) Profile: time-stamp

 • DigiDoc4 kliendi rakendusega Mobiil-ID allkirja loomisel pöördutakse Sertifitseerimiskeskuse DigiDocService veebiteenuse poole. Päringus edastatakse serverile DigiDoc4 kliendi tarkvara versioon, arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon.

Näiteks: qdigidocclient/3.9.0.1292 (Windows 7 Service Pack 1 (64 bit))

 • DigiDoc4 kliendi tarkvara käivitmisel ja TSL laadimisel edastatakse TSL serveerivale serverile (Eesti korral sr.riik.ee) DigiDoc4 kliendi tarkvaraversioon, arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon.

Näiteks: qdigidocclient/3.12.0.1442 (Windows 10 (64 bit)) 

 • DigiDoc4 kliendi kaudu pildi laadimisel ja eesti.ee e-posti seadete vaatamisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti serverile DigiDoc4 kliendi tarkvaraversioon, arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon.

Näiteks: qesteidutil/3.7.0.1079 (Windows XP Professional Service Pack 3 (32 bit))

 • DigiDoc4 kliendi kaudu Mobiil-ID sertifikaatide info pärimisel edastatakse Sertifitseerimiskeskuse serverile DigiDoc4 kliendi tarkvaraversioon, arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon. 

Näiteks: qesteidutil/3.7.0.1079 (Mac OS 10.8.5 (64/x86_64))

 • DigiDoc4 kliendi kaudu sertifikaate uuendades edastatakse RIA serverile arvuti väline IP-aadress, DigiDoc4 kliendi tarkvara versiooni info, operatsioonisüsteemi nimi ja toimingu tegemiseks kasutatud kaardilugeja.

Näiteks: "clientip":"213.32.160.14","useragent":"qesteidutil\/3.12.2.1206 (Windows 8.1 (64 bit))","cmd":"START","event":"SESSION_START","lang":"et","version":"3.12.2.1206","platform":"Windows 8.1 (64 bit)"

"reader": "RemoteTerminal (Broadcom Corp Contacted SmartCard 0)"

 • Kui infosüsteemis kasutatakse digiallkirjastamisel DigiDoc teeke, edastatakse TSL laadimisel edastatakse TSL serveerivale serverile (Eesti korral sr.riik.ee) teegi versioon.

Näiteks: libdigidocpp/3.9.0.1237 APP digidoc-tool/3.9.0.1237

 • Kui infosüsteemis kasutatakse digiallkirjastamisel DigiDoc teeke, edastatakse allkirjastamise käigus Sertifitseerimiskeskuse kehtivuskinnitusteenusele teegi versioon ning digiallkirja vorming ja versioon.

Näiteks: JDigiDoc/3.11.0-778 format: BDOC/2.1

Näiteks: libdigidocpp/3.11.1.0 APP libdigidocpp format: application/vnd.etsi.asic-e+zip version: urn:oid:1.3.6.1.4.1.10015.1000.3.2.1

Näiteks: CDigiDoc/3.9.1.1191 APP cdigidoc/3.9.1.1191

Näiteks: DigiDoc4j/1.0 format: application/vnd.etsi.asic-e+zip signatureProfile: ASiC_E_BASELINE_LT

 • Tembeldasmisrakendus TeRa teostab päringuid ajatempliteenusele, kuhu saadetakse ainult tembeldatava DDOC faili räsi. Ajatempliteenuse kasutamiseks tuvastatakse end ID-kaardi PIN1-koodiga.

KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale. • Vaata juhendit
 • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

       

 • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge