Juhtnöörid DigiDocService teenuse kasutajatele üleminekuks BDOC formaadile

BDOC failiformaadile üleminekul on vajalik otsustada, kas soovite oma teenuses kasutada BDOC-TM (BDOC ajamärgendiga) või BDOC-TS ehk ASiC- E (BDOC ajatempliga) allkirja formaati. BDOC-TS formaati soovitame kasutada teenustes, kus on oluline loodavate allkirjastatud failide rahvusvaheline ühilduvus. BDOC-TM formaat on mõeldud eelkõige siseriiklikuks kasutamiseks. BDOC formaadile ülemineku ajakava leiab siit.
 
BDOC failiformaadi kasutamisega seotud erisused on kajastatud ka DigiDocService teenuse dokumentatsioonis vastavate meetodite kirjeduse juures.
 
NB! DigiDocService versioon 3.7 toetab vaid BDOC-TM failiformaati. MobileCreateSignature meetodile lisandub BDOC-TS failiformaadi tugi 2015. aasta veebruaris ning ülejäänud meetoditele 2015. aasta aprillis.
 
1. Üleminek, kui oled DigiDocService PHP klienditeegi kasutaja.
 
PHP klienditeegi kasutajatele soovitame võtta kasutusele uus BDOC ja  formaadi toega PHP klienditeek. Lisaks klienditeegile on saadaval ka näidisrakendus. Täpsem info uue klienditeegi ja näidisrakenduse kohta on leitav siit.
 
2. Üleminek, kui sa ei kasuta PHP klienditeeki ning alustad DigiDocService teenuse sessiooni meetodiga StartSession.
 
2.1 Üleminek kui saadad teenusesse juba varem loodud BDOC konteineri.
 
StartSession päringuga SigDocXML parameetris edastatav BDOC konteiner tuleb enne teenusele edastamist base64-kodeerida. Allkirjastamise meetodite MobileSign ja PrepareSignature välja kutsumisel saab SigningProfile parameetriga määrata, kas loodav allkiri on BDOC-TM või BDOC-TS vormingus. "LT_TM" tähistab allkirjastamisprofiili BDOC-TM ja "LT" tähistab allkirjastamisprofiili BDOC-TS. GetSignedDoc meetodiga teenuselt tagasi saadav  BDOC konteiner on base64-kodeeritud ning tuleb enne faili salvestamist base64-dekodeerida.
 
Muus osas toimub teenuse kasutamine täpselt samamoodi kui DDOC konteinerite puhulgi. 
 
Juhul, kui sa ei edasta teenusele andmefailide sisusid, siis saab analoogiliselt DDOC-ile ka BDOC konteinerid viia nö hashcode kujule. Antud teisendus on kirjeldatud DigiDocService dokumentatsiooni peatükis Hashcode.
 
2.2 Üleminek kui uue BDOC konteineri loomine toimub DigiDocService teenuse sees.
 
Kuna StartSession päringu poolt vaikimisi loodav konteineri formaat on DDOC, siis BDOC failiformaadi kasutamisel tuleb käituda järgnevalt:
 1. Teha DigiDocService teenusele ilma parameetriteta StartSession meetodi väljakutse.
 2. Seejärel kutsuda välja meetod CreateSignedDoc määrates parameetrid järgneval:
  1. Format väärtusena kasutada “BDOC”
  2. Version väärtusena kasutada “2.1”
 3. Nüüd lisada konteinerisse soovitud andmefailid kasutades AddDataFile meetodit.
Konteinerile allkirjade lisamine toimub analoogiliselt DDOC failiformaadiga. Ainuke muutus on, et allkirjastamise meetodite MobileSign ja PrepareSignature välja kutsumisel saab SigningProfile parameetriga määrata, kas allkirjastamisel loodav failiformaat on BDOC-TM või BDOC-TS. "LT_TM" tähistab allkirjastamisprofiili BDOC-TM ja "LT" tähistab allkirjastamisprofiili BDOC-TS.
 
DigiDocService veebiteenust valmis konteineri tagasi küsimisel GetSignedDoc meetodiga tuleb arvestada, et BDOC konteineri puhul tagastatakse konteineri fail base64 kujul ja enne failisüsteemi salvestamist tuleb see base64 dekodeerida.
 
2. Üleminek kui kasutad DigiDocService veebiteenuses vaid mobiiliga allkirjastamist kasutades MobileCreateSignature meetodit.
 
MobileCreateSignature meetodi puhul on BDOCi failiformaadi kasutuselevõtuks vajalik MobileCreateSignature meetodi väljakutsel kasutada alljärgnevaid parameetrite väärtusi:
 • Format väärtusena kasutada “BDOC”
 • Version väärtusena kasutada “2.1”
 • SigningProfile parameeter võimaldab määrta loodava BDOC faili formaadi. "LT_TM" tähistab allkirjastamisprofiili BDOC-TM ja "LT" tähistab allkirjastamisprofiili BDOC-TS.
 • Datafiles -> MimeType parameeter väärtustada andmefaili mime-type’ga. Oluline on, et teenusele saadetav MimeType oleks täpselt sama, mis loodavas konteineris olevas manifest.xml’is kasutatav mime-type. Lisaks allkirja XML-ile on andmefaili mime-type defineeritud ka BDOC konteineris olevas failis manifest.xml.
 • Datafiles -> DigestType väärtusena kasutada “sha256”
 • Datafiles -> DigestValue väärtusena tuleks edastada andmefaili SHA256 räsi base64 kujul arvutatuna üle andmefaili binaarkuju.
Nende parameetrite vastava väärtustamise järgselt ongi MobileCreateSignature meetodi kasutamisel tagastatav allkirja XML BDOC ühilduv. Konteineri moodustamisel on oluline silmas pidada, et BDOCi ja DDOCi moodustamine on erinev.
 
Kui kasutad selleks mõnda DigiDoc teeki, siis pead kasutusele võtma teegi, millel on olemas BDOC formaadi tugi. Juhised jDigiDoc teegi kasutajatele üleminekuks BDOC formaadile leiab siit.
 
Kui moodustad konteinerit ise, siis täpse info konteineri struktuuri kohta on leitav BDOC failiformaadi kirjeldusest. NB! Kindlasti soovitame loodavad failid üle testida DigiDoc3 klient tarkvara uusima versiooniga, et veenduda nende korrektsuses. 

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale. • Vaata juhendit
 • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

       

 • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge