Ajatempliteenus

Ajatempliteenus on turvalise arhiveerimise lahendus, mis tõestab, et teatud andmed eksisteerisid vastaval ajahetkel. Seetõttu on see laialdaselt kasutusel digitaalallkirjastamisel (tõendamaks dokumendi õigusväärtust) ning arhiveerimislahendustes, kus on eesmärgiks garanteeritud info muutmata kujul säilitamine.