Digitaalallkirja tasuvuse kalkulaator

SK ID Solutions AS (endise nimega Sertifitseerimiskeskus) viis koostöös MoZg Agentuuriga läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada digiallkirja kasutegur ning viia läbi tasuvusanalüüs.

Digiallkirja kulueeliseid dokumentide omakäelise allkirjastamise ees uuriti era- ja avaliku sektori organisatsioonide põhjal.

Digiallkirja tasuvuskalkulaatori abil saad mugavalt välja selgitada dokumentide allkirjastamisega kaasnevad oletatavaid kulusid.

Digiallkirja tasuvuskalkulaator: http://eturundus.eu/digiallkirja-kalkulaator/