Digitaalsed allkirjad ehk digiallkirjastamine

Üks olulisem digitempli kasutusaladest on võimalus anda digiallkirju, millel on omakäelise allkirjaga võrreldes mitmeid eeliseid, näiteks turvalisus, võltsimatus, tasuvus jne. Digitaalallkirja seaduse kohaselt kehtivad ainult need allkirjad, millel on allkirja andmise hetkel kehtiv sertifikaat.

Kehtivuskinnitus ja ajatembeldamine

Varem kehtinud ddoc ja bdoc formaadis allkirjadele õigusjõu lisamiseks oli olemas

kehtivuskinnituse teenus (OCSP).

Kuna täna on Euroopas ja Eestis kasutusel ASiC-E formaat, tuleb kehtivuskinnituse teenusele lisaks kasutada ka ajatempliteenust. Eestis pakub teenust SK ID Solutions.

Mobiil-IDga autentimine ja allkirjastamine

Mobiil-ID autentimise ja allkirjastamise toe lisamiseks tuleks liidestada mID rest APIga.