@eesti.ee meiliaadress

Igal ID-kaardi kasutajal olemas oma personaalne Eesti Vabariigi poolt antud e-posti aadress.

@eesti.ee e-posti aadress on mõeldud riigi ja kodaniku vaheliseks ametlikuks suhtluskanaliks, kuhu riik võib saata ametlikke teateid ja inimest puudutavat personaalset infot. Seda aadressi võivad aga suhtluseks kasutada kõik soovijad.

@eesti.ee aadressiga on seotud ümbersuunav postiserver. Selleks, et oma @eesti.ee aadressile saabuvaid e-kirju kätte saada, tuleb edasisuunamisel määrata tegelikud e-posti aadressid, kuhu sa oma igapäevaseid e-kirju ootad. Suunata võib @gmail.com, hotmail.com või misiganes e-posti aadressile. Suunata võib mitmele e-posti aadressile korraga.

@eesti.ee aadressi saab seadistada Riigiportaalis.