Kas juriidiliselt kehtivat digitaalallkirja on võimalik anda ka teiste programmide abil?

Mitmed programmid (Microsoft Word, OpenOffice, Pdf, Thunderbird) pakuvad digitaalallkirjastamise/signeerimise võimalust.

Paraku ei ole need allkirjad seaduslikult kehtivad, kuna need on antud ajatempliteenust kasutamata.

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus pg 25 p 4 ütleb: “kindlaks teha allkirja andmise aega ja siduda digitaalallkirja andmetega viisil, mis välistab võimaluse tuvastamatult muuta allkirjastatud andmeid või nende tähendust pärast allkirja andmist”.

Ajatempel ja kehtivuskinnitusteenus on efektiivne viis selle teostamiseks. Ainult allkirja andmise aja juurde lisamisest ei piisa, sest seda on võimalik võltsida (näiteks arvuti kellajal/kuupäeva muutmisega). Seetõttu ongi vajalik välise teenusepakkuja kasutamine.

Soovitame kehtiva digitaalallkirja andmiseks kasutada DigiDoc programme või siis allkirjastada eesti.ee portaalis.