Kasutaja teavitamine allkirjastamise ebaõnnestumisel

ID-kaardi elektroonilisel kasutamisel võib esineda veebilehitseja seadistusega seotud tõrkeid. Probleemi kiiremaks lahendamiseks soovitame kuvada e-teenustes kasutajale võimalikult täpses sõnastuses veateadet.

Kõige levinum põhjus allkirjastamise ebaõnnestumiseks on veebilehitseja lisamooduli (plugina) keelatud oleks ehk brauseri seadistused. Seetõttu oleks soovituslik lisada allkirjastamise mooduli staatuse kontroll e-teenusesse ning kuvada kasutajale hoiatust juba enne, kui ta allkirjastamist nõudvat tegevuste tsüklit alustab.

Näidisskript: allkirjastamise plugina kontroll brauseris

Vältimaks olukordi, kus kasutajal ebaõnnestub e-teenuses digiallkirjastamine tänu brauseri valedele seadistustele, on soovitav e-teenusesse luua võimalus plugina automaatseks kontrolliks:

  • Õigeaegne teavitus parandab kasutajakogemust ja võimaldab tal vajadusel abi otsida õigest allikast.
  • Probleemi teavitamine enne allkirjastamistegevuste läbimist kasutaja poolt vähendab survet klienditeenindusele.

GitHubis on olemas allkirjastamise plugina kontrolli teostav script:

https://github.com/open-eid/hwcrypto.js/wiki/FAQ

Veateate näidis:

 Allkirjastamine ebaõnnestus! 
Kontrolli, kas allkirjastamise plugin on lubatud. 
Juhised leiate veebist.