Leedu mobiil-IDga allkirjastamine ja allkirjade kontrollimine DigiDoc4 kliendis

Leedu mobiil-IDga antud digiallkirju saab mugavalt kontrollida DigiDoc4 kliendi abil, samuti saavad Leedu mobiil-ID kasutajad digiallkirjastada dokumente DigiDoc4 kaudu.

Leedu digiallkirjade verifitseerimiseks ei pea eraldi seadistusi või täiendusi tegema, piisab ID-tarkvara tüüppaketist, mille saad alla laadida paigalda ID-tarkvara lehelt.
NB! ID-tarkvara paigaldamise leht pakub automaatselt välja sinu operatsioonisüsteemiga sobiva kõige värskema tarkvarapaketi.

Verifitseerida saab digiallkirju, mis on antud BDOC või ASiC-E formaadis (ehk .bdoc või .asice laiendiga failid).

Allkirjade kontrollimiseks:

 • Salvesta allkirjastatud dokument esmalt oma arvutisse (näiteks e-kirja manusest).
 • Tee topeltklõps allkirjastatud faili nimel: see avab DigiDoc4 kliendi automaatselt.
 • Allkirjastamine: kuidas kontrollida e-allkirja kehtivust?

  Vaata Peida

  Elektroonilise allkirja kehtivust ja kasutuspiiranguid on kõige lihtsam kontrollida DigiDoc4 kliendi abil. Parema eristamise huvides kasutatakse seal lisaks selgitavale tekstile ka kolme värvi:

  • roheline tähistab, et kõik on korras;
  • kollane tähistab, et kasutaja peab tähelepanelik olema ja ise otsustama, kas see konkreetne allkiri sobib talle;
  • punane tähistab, et antud olukorras ei saa allkirja kehtivaks lugeda.
    

  Allkirja kehtivuse tähistamine:

  1. Allkiri on kehtiv (i.k. Signature is valid) – tähistatakse rohelisena. Antud digiallkiri on võrdne omakäeliselt antud allkirjaga.
  2. Allkiri on kehtiv (Piirangud) (i.k. Signature is valid (Restrictions)) – tähistatakse rohelise ja kollasega. Kasutatakse juhul, kui allkirja tase on AdES/QC ehk tegu ei ole omakäelise allkirjaga võrdväärse allkirjaga, aga see võib sellegipoolest konkreetses olukorras kasutamiseks sobida. Täpsemat infot näeb, kui vaadata allkirja detaile.
  3. Allkiri on kehtiv (Hoiatused) (i.k. Signature is valid (Warnings)) – tähistatakse rohelise ja kollasega. Hoiatust kuvatakse välja tavaliselt juhul, kui allkiri on küll kehtiv, aga näiteks konteineril on mingi eripära. Tavaliselt on selline eripära tekkinud konteinerite tegemisel kogemata. Kuna aga konteinerit ei ole võimalik muuta ilma, et allkiri kehtetuks muutuks, siis näidatakse nende kohta välja hoiatust. Täpsemat infot näeb, kui vaadata allkirja detaile.
  4. Allkiri on teadmata (i.k. Signature is unknown) – tähistatakse punasega. Tähendab see seda, et programmil ei õnnestunud allkirja kehtivust sel hetkel kontrollida. Täpsemat infot näeb, kui vaadata allkirja detaile.
  5. Allkiri ei ole kehtiv (i.k. Signature is not valid) – tähistatakse punasega. Tähendab, et antud digiallkiri on tunnistatud mittekehtivaks.

  Pikemalt on sellest teemast juttu RIA blogis.

  Peida
 • Elektrooniliste allkirjade erinevad tasemed

  Vaata Peida

  Alates juulist 2016 hakkas kehtima Euroopa Liidu otsekohalduv rakendusakt, mis jõustab eIDAS-määruse. Sellest tulenevalt eristatakse neljal tasemel e-allkirju:

  1. tase – QES (Qualified Electronic Signature)
   E-allkirja kõrgeim tase, mis on võrdsustatud omakäelise allkirjaga ja mida nimetatakse Eestis ka digiallkirjaks. Allkiri vastab standardites kehtestatud tehnonõuetele. Kontrollitud on nii allkirja omaniku taust kui ka sertifikaadi väljaandja taust. Lisaks on allkiri antud sobivaks tunnistatud vahendi abil (Eestis on selleks ID-kaart, digi-ID, Mobiil-ID, kvalifitseeritud Smart-ID konto. Loe lähemalt digitaalsete dokumentide kohta).
  2. tase – AdES/QC – Täiustatud (Advanced)
   E-allkiri koos kvalifitseeritud sertifikaadiga (Qualified Certificate). Allkiri vastab standardites kehtestatud tehnonõuetele. Kontrollitud on nii allkirja omaniku taust kui ka sertifikaadi väljaandja taust.
  3. tase – AdES (Advanced Electronic Signature) – Allkiri vastab standardites kehtestatud tehnonõuetele, aga allkirja andmiseks kasutatud sertifikaadi omaniku taust ja sertifikaadi väljaandja taust ei pruugi olla teada.
  4. tase – Muud elektroonilised allkirjad – igasugused muud elektroonilisel kujul antud allkirjad, mis ei vasta kehtivatele standarditele.
  Peida