Sertifikaatide usaldusnimekirja (TSL) kasutamine tarkvarateekides

Usaldusnimekirjad (inglise keeles Trust Service Status Lists) ehk TSLid on kasutusel Libdigidocpp (alates v3.9) ja DigiDoc4j teekides. Täiendav info TSL nimekirjade kohta on kättesaadav dokumentatsioonist:

Testkeskkonnas testallkirjade loomiseks ja valideerimiseks tuleb kasutada eraldi TSL nimekirja, kus on olemas ainult testsertifikaatide andmed. Täiendava info test TSL-i kohta ja selle kasutamise juhised leiab GitHubi Wiki keskkonnast: 

Loe lisaks: