Testsertifikaatidega antud allkirjade kontrollimine DigiDoc4 kliendis

Testsertifikaatidega antud allkirjade kontrollimiseks DigiDoc4 kliendis on vajalik testsertifikaatide käsitsi seadistamine, ilma selleta kuvatakse  allkirjade valideerimisel tulemuseks staatus “Teadmata”.

DigiDoc4 klientprogramm kasutab  BDOC/ASiC-E formaadis failide puhul sertifikaatide usaldusväärsuse kontrollimiseks usaldusnimekirju ehk TSL-e (Trust Service Status List). TSL on kasutusel nii dokumendi allkirjastamisel kui allkirja valideerimisel. 

BDOC/ASiC-E testallkirjade valideerimiseks on võimalik kasutada digidoc-tool.exe käsureaprogrammi, mis asub DigiDoc4 kliendi installatsioonikataloogis. Juhised, kuidas käsureaprogrammi kasutada testallkirjade loomisel ja valideerimisel:  
https://github.com/open-eid/libdigidocpp/wiki/Using-test-TSL-lists#digidoc-toolexe-utility-program

Alternatiivselt on võimalik DigiDoc4 kliendiga BDOC/ASiC-E testallkirju valideerida, kui rakenduse poolt kasutatava Libdigidocpp alusteegi lähtekoodis muuta ära vaikimisi kasutatava TSL nimekirja URL ja TSL-i allkirjastamissertifikaadi andmed ning rakendus uuesti kompileerida.

Täpsemad juhised: https://github.com/open-eid/libdigidocpp/wiki/Using-test-TSL-lists#re-compiling-the-library