Ubuntu uuendamisel 16.04 LTS -> 18.04.1 LTS ei uuene eelnevalt paigaldatud ID-kaardi tarkvara

Võib juhtuda, et pärast Ubuntu uuendamist ei saa enam arvutis DigiDoc4 käivitada. Põhjuseks see, et Ubuntu uuenduste käigus ei uuendada kolmandate osapoolte tarkvara.  

Ubuntu uuendamisel muudetakse faili /etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list sisu järgmiselt: 
# deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ bionic main # disabled on upgrade to bionic 

See tähendab, et: 

  • Kuna Ubuntu 16.04 jaoks kompileeritud Open-EID 18.04 peal ei jookse, siis DigiDoc4 ei käivitu. 
  • Käsurealt käivitades tekib viga: 
    qdigidoc4: symbol lookup error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdigidocpp.so.1: undefined symbol: _ZN11xalanc_1_1114XPathEvaluator10initializeERN11xercesc_3_113MemoryManagerE  
  • Chrome autentimine toimib, ent Firefox autentimine ei tööta. Pärast sertifikaadi valikut avaneb Secure Connection Failed. 
  • Allkirjastamine ei tööta ei Chrome ega Firefox’iga. Pärast PIN-koodi küsimist ilmub technical_error. 
      

Lahenduskäik 1 


1. Käivita uuesti Open-EID paigaldusskript. 
2. Käivita sudo apt update && sudo apt upgrade 
Paigaldusskript uuendab open-eid ja opensc paketi, teine käsk on vajalik ülejäänud pakkide uuendamiseks. 
  

Lahenduskäik  

See variant sobib kogenumale arvutikasutajale. 
1. Eemaldada /etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list failis rea eest kommentaar. 
2. Käivitada sudo apt update && sudo apt upgrade

Sellega peaks olukord lahenema – vajadusel kontrolli, et kasutaksid värskeimat ID-tarkvara.