„Uus“ ID-kaart ja selle muudatused

Mida tähendab „uus“ ja „vana“ ID-kaart?

2018. aasta lõpus vahetus ID-kaartide tootja. Senise tootja Gemalto asemel sai Politsei- ja Piirivalveamet partneriks IDEMIA. Sellega seoses toimus hulk muudatusi nii tarnitavas kaardis kui ka sellega kaasnevas tarkvaras ja teenustes ja tootja vahetuse käigus mindi üle uuenenud standarditele.

Oluline on seejuures meeles pidada, et ID-kaardi ökosüsteemis on nüüd paralleelselt käigus nii „uued“ kui „vanad“ (väljastatud enne 2018 aasta lõppu) ID-kaardid ning käimas on 5-aastane üleminekuperiood.

„Uue“ ja „vana“ ID-kaardi testimine:

Juhend uue ID-kaardi testimiseks
Veebilehel isikutuvastus ID-kaardi ja digi-ID’ga

Testi ID-kaardiga autentimist:

Testi ID-kaardiga allkirjastamist:

Estonia ID1 Chip/App 2018 Technical Description:

 • „Uus“ ID-kaart: sellega kaasnevad muudatused

  Vaata Peida

  Uuel kaardil asuvas sertifikaadis on SN (SerialNumber) väljal isikukood senise 1234567890 kuju asemel kujul PNOEE-1234567890. Kui infosüsteem loeb isikukoodi SN väljalt (ja mitte CN (CommonName) väljalt või isikuandmete ehk PersonalData failist) ja eeldab isikukoodi kindlas formaadis, siis võivad tekkida sellise kaardi kasutamisel tõrked nii teenustesse sisenemisel kui ka teenuste kasutamisel.

  Estonia ID1 Chip/App 2018 Technical Description

  Muutunud on iskuandmete faili ehk PersonalData faili struktuur ja nende poole pöördumise käsud, mistõttu ei saa uusi kaarte kasutada näiteks osades kliendikaardisüsteemides.

  Estonia ID1 Chip/App 2018 Technical Description

  Sertifikaatide kehtivuskinnitusteenused AIA-OCSP ja OCSP – lähemalt loe ptk „Kaardi kehtivuskontroll läbi OCSP“.

  ASICE formaat muutub tarkvaras DigiDoc4 klient vaikimisi formaadiks. ​Vananenud JDIGIDOC teek ei toeta ASICE ümbrikke.

  DigiDoc konteineri formaatide elutsükkel

  Dokumendi tüübi kirjelduste muudatused sertifikaadis (OID).

  LDAPi aadress ja struktuur muutub. Eritüübilised dokumendid (digi-ID, ID-kaart jt) on LDAPis lihtsamini eristatavad. Süsteemides, mis kasutavad LDAP teenust (näiteks krüpteeritud dokumentide loomisel), on vaja kontrollida LDAP teenuse pöörduspunkti asukohta konfiguratsioonifailis ja testida, kas LDAPi otsing töötab (spetsifikatsioon on kinnitamisel). 
  LDAPi aadress muutub, täpsem info LDAPS kataloogiteenuse lehelt: https://www.skidsolutions.eu/repositoorium/ldap/ldap-kataloogi-teenus

  CRL URL kaob sertifikaatidest ära – peamiselt võib mõjutada neid süsteeme, mis autentimisel kasutavad sertifikaadi kehtivuse kontrolliks tühistusnimekirjasid (CRLe).

  CRLi aadressi leiab siit: https://www.sk.ee/repositoorium/CRL/

  Peida
 • Test-ID-kaardi tellimine

  Vaata Peida

  Testkaartide tellimine

  Üldine info testkaartide kohta:

  Üldinfo testkaartide kohta:

  https://www.skidsolutions.eu/teenused/testkaardid/

  SK poolt väljastatavad testkaardid:

  • test ID-kaart (2021);
  • test ID-kaart (2018);
  • test digi-ID e-resident (2018);

  SK-poolt väljastatav krüptopulgal e-Tempel

  NB! Kindlasti tuleb meeles pidada, et:

  • Test ID-kaarti saab kasutada vaid testkeskkonnas.
  • Test ID-kaardi sertifikaate ei saa uuendada.
  Peida

Milliseid teenuseid muudatused mõjutavad?

Mõjutatud on kõik infosüsteemid, mis toetavad Eestis väljastatavate ID-kaartide elektroonilise osa kasutamist. Peamised funktsionaalsused, mis on muutustest mõjutatud:

 • Kasutajate tuvastamine infosüsteemi sisenemisel (autentimine).
 • Kasutajate tuvastamine Windowsi (domeeni) logimisel.
 • Dokumentide allkirjastamine.
 • Allkirjastatud dokumentide käsitlemine (vaikimisi formaat on asice).
 • Dokumentide krüpteerimine ID-kaardile.
 • ID-kaardi kasutamine kliendikaardina.
 • AIA-OCSP URL

  Vaata Peida

  Ligipääsupiiranguta AIA-OCSP URLi leiab üldjuhul sertifikaadist. Iga CA haru jaoks on oma URL ja sertifikaat, millega allkirjastatakse OCSP-vastuseid.

  Alates 2019 kehtib uus asutuse sertifikaatide OCSP vastuse profiil, mis rakendub ka CA sertifikaatidele. Värskes OCSP vastuses võeti kasutusele Archive Cutoff  ja Extended Revoked Definition laiendused. Lisainfo SK ID Solutions AS veebilehelt.

  NB! vanematel sertifikaatidel võib see URL sertifikaadis puududa, sellisel juhul tuleks URL leida järgnevast loetelust:

  Live-ahela teenuse URL Test-ahela teenuse URL
  http://aia.sk.ee/esteid2018 http://aia.demo.sk.ee/esteid2018
  http://aia.sk.ee/esteid2011 http://aia.demo.sk.ee/esteid2011
  http://aia.sk.ee/eid2011 http://aia.demo.sk.ee/eid2011
  http://aia.sk.ee/klass3-2010 http://aia.demo.sk.ee/klass3-2010
  http://aia.sk.ee/esteid2015 http://aia.demo.sk.ee/esteid2015
  http://aia.sk.ee/eid2016 http://aia.demo.sk.ee/eid2016
  http://aia.sk.ee/nq2016 http://aia.demo.sk.ee/nq2016
  http://aia.sk.ee/klass3-2016 http://aia.demo.sk.ee/klass3-2016

  Ligipääsupiiranguta AIA-OCSPs ei tohiks kasutada nonce väljas BDOC-TM (TimeMark) allkirja jaoks kokkulepitud infot.

  NB! Ligipääsupiiranguta AIA-OCSP vastuste signeerimiseks kasutatavate sertifikaatide kehtivus on lühiajaline.

  Peida
 • ID-kaardi testimine: autentimine veebiteenustes

  Vaata Peida

  Autentimine veebiteenustes on lahendatud peamiselt kasutaja veebilehitseja ning veebiteenuse pakkuja veebiserveri vahel SSL/TLS/HTTPS ühenduse loomisega (ID-kaardi autentimise sertifikaadi põhjal).

  Kasutaja sertifikaadi kehtivuse kontrolliks on võimalik kasutada OCSP kehtivuskinnituse teenust või CRL nimekirju.

  Millised testid ID-kaardiga teha tuleks?

  Veebis autentimise testimiseks tuleks hankida test-ID-kaart ning testkaarti toetav EID tarkvara komplekt ja teha läbi vähemalt järgnevad testid:

  1. Edukas autentimine varasema tootja ehk „vana“ ID-kaardi ning uue EID tarkvara komplektiga.
  2. Edukas autentimine „uue“ tootja ID-kaardiga ning uue EID tarkvara komplektiga.
  3. Autentimine eelmise tootja tühistatud või peatatud sertifikaatidega „vana“ kaardiga.*
  4. Autentimine uue tootja tühistatud või peatatud sertifikaatidega „uue“ kaardiga.*

  Soovituslik on eduka autentimise testid läbida kõigi EID tarkvaras toetatud veebilehitsejatega vähemalt ühel Windowsi, macOSi ning Ubuntu operatsioonisüsteemiga arvutil.

  Kehtivuskinnituse teenus (SK ID Solutions AS):

  Teenuse kasutamise eeldus on vastava lepingu olemasolu SKga ja teenus toimib nii uute kui vanade sertifikaatide jaoks.

  Sertifikaatide kehtivusinfot kontrollides ligipääsupiiranguga SK Kehtivuskinnitusteenusest tuleb arvestada, et ESTEID2018 alt väljastatud sertifikaatide puhul kinnitab ocsp.sk.ee teenuses vastused SK OCSP RESPONDER 2011 sertifikaadiga. SK OCSP RESPONDER 2011 on juba täna kasutuses kõikide teiste sertifikaatide puhul.

  Kehtivuskinnitusteenuse info:

  Ligipääsupiiranguga OCSP:

  OCSP test-aadress:

  Muud muudatused seoses „uue“ ID-kaardiga:

  Apache veebiserveri seadistusjuhend ID-kaardiga autentimiseks on saadaval:

  Uue ID-kaardi lisandumisega mõjutavad veebis autentimise teenust järgmised muutused:

  • Kaardi draiverid kõikidel platvormidel. Lisanduvad uue kaardi draiverid. 
   • See muudatus on kaetud RIA-poolse tarkvara toega ning EID ökosüsteemi testimise kontekstis võib selle muudatusega seotud riskid lugeda maandatuks.

  Uutes ESTEID2018 sertifikaatides ei ole CRL aadressi kirjas. Vajadusel leiab CRLi aadressi SK ID Solutions AS tühistusnimekirjast: 
  https://www.skidsolutions.eu/repositoorium/CRL/

  Sertifikaadi SN (SerialNumber) välja formaat muutub (lisandub prefix „PNOEE-„).

  See võib mõjutada infosüsteeme ning teenuseid, mis kasutavad autentimisel isikukoodi tuvastamiseks sertifikaadi SN (SerialNumber) väljal olevat infot.

  Muudatus tuleneb standardist: TS 119 412-1 p.5.1.3: http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/11941201/

  Lisaks:

  • Lõppkasutajate arvutitesse lisanduvad uue ID-kaardi draiverid kõigil platvormidel.
  • Lisandus täiendav ligipääsupiiranguta AIA-OCSP teenus sertifikaatide kehtivuse kontrolliks.
  Peida
 • ID-kaardi testimine: autentimine Windows domeenides ja üksikutesse masinatesse

  Vaata Peida

  Paljudes asutustes on keskselt hallatavad arvutivõrgud, kus on toimib kasutajate autentimine ID-kaardi abi. Enamlevinud on Windowsi domeeni logimine või autentimine serverisse üle RDP. Mõlemal puhul kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ning kontoga sidumiseks kasutaja autentimise sertifikaati (kaitstud PIN1ga).

  Millised testid ID-kaardiga teha tuleks?

  Eeldatavasti on „uue“ ID-kaardi lisandumisega tekkinud muudatustega tänaseks juba arvestatud, ent testimise mõttes tuleks püüda:

  • Süsteemi lisada nii „uue“ kui „vana“ ID-kaardiga kasutaja.
  • Proovida kasutaja üleminekut/üle toomist „vana“ kaardi pealt „uuele“.
  • Edukas login/autentimine „vana“ kaardiga.
  • Edukas login/autentimine „uue“ kaardiga.
  • Autentimise katse „uue“ kaardi tühistatud või peatatud sertifikaatidega.
  • Autentimise katse „vana“ kaardi tühistatud või peatatud sertifikaatidega.

  Muudatused seoses „uue“ ID-kaardiga:

  • Seoses 2018 lisandunud „uue“ ID-kaardiga peaks olema kontrollitud LDAPi teenuse aadressi ja vastuse struktuuri võimalikud muutused. 
   • Sertifikaadi kehtivuse kontrolliks tuleks kasutada LDAP teenuse asemel AIA-OCSP teenust.
  • OCSP ja AIA-OCSP (vt „AIA-OCSP URL“). 
  • Sertifikaatide kehtivusinfot CRLi kaudu kontrollides peab arvestama, et uue CA ESTEID2018 korral ei ole enam CRL url kirjas sertifikaadis. Uue CA CRLi urli leiad Tühistusnimekirjast:
   https://www.sk.ee/repositoorium/CRL/). 
  • Sertifikaadi SN (SerialNumber) välja formaat muutub (lisandub prefix „PNOEE-„). 
  Peida
 • ID-kaardi testimine: krüpteerimislahendused

  Vaata Peida

  Eesti ID-kaardi autentimise sertifikaat toetab selle kasutamist ka andmete krüpteerimiseks ning dekrüpteerimiseks. Arvestades ID-kaardi sertifikaatide piiratud kehtivusaega (5 aastat) ei ole krüpteerimine kindlasti sobiv viis dokumentide pikaaegseks säilitamiseks!

   Krüpteerimine on mõeldud ainult andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks nende vahendamise/edastamise ajal ning dekrüpteeritud formaadis dokument tuleks esimesel võimalusel lahtikrüpteerituna mõnda teise turvalisse säilituslahendusse salvestada.

  Andmete krüpteerimine ID-kaardi sertifikaadile on kasutatav mitmeti:

  • dokumentide krüpteerimine EID töölauarakendust kasutades,
  • infosüsteemist isikule edastatava informatsiooni krüpteerimine,
  • e-kirjavahetuse krüpteerimine meilikliendis.

  EID töölauarakendus(t)e krüpteerimine/dekrüpteerimine on kaetud RIA-poolse tarkvara toega ning EID ökosüsteemi testimise kontekstis võib selle muudatusega seotud riskid lugeda maandatuks.

  Oluline on tähelepanu pöörata infosüsteemidele, mis kasutavad turvalisemaks infovahetuseks ID-kaardi omanikega andmete krüpteerimist ID-kaardi sertifikaadile.

  Samuti on oluline pidada silmas ID-kaardi omanikke, kes kasutavad kirjavahetuse krüpteerimist ning dekrüpteerimist otse meilikliendis.

  Millised testid ID-kaardiga teha tuleks?

  Paigaldada arvutisse värskeim ID-tarkvara versioon ning testida:

  • Andmete krüpteerimist ja dekrüpteerimist nii „uue“ kui „vana“ tüüpi (väljastatud enne 2018) ID-kaardiga.
  • Andmete krüpteerimist nii „uue“ kui „vana“ kaardiga adressaadile.
  • Kui infosüsteemis on kasutusel ka meilikliendipõhine krüpteerimine, siis andmete edastamist nii „vana“ kui „uue“ kaardiga adressaadile krüpteeritud e-kirjana ning e-kirja krüpteerimist e-posti kliendiga.

  Kirjavahetuse krüpteerimisel ID-kaardi sertifikaadiga tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et uue ID-kaardi puhul muutus sertifikaadis sisalduva meiliaadressi kuju: isiku nimi vahetatakse välja isikukoodi vastu! Meilikliendis krüpteerimise/dekrüpteerimise toimima jäämiseks tuleb kirjad lähetada isikukoodi sisaldavale meiliaadressile.

  Soovituslik on testid läbida kõigi ID-kaardile krüpteeritud e-kirjade dekrüpteerimist toetavate meiliklientidega vähemalt ühel Windowsi, macOSi ning Ubuntu operatsioonisüsteemiga arvutil.

  Muudatused seoses „uue“ ID-kaardiga:

  • LDAPi aadress muutub ja vastuse struktuuri võimalikud muutused. LDAPi osas on muudatus LDAP serveri aadressis. Uueks aadressiks hakkab olema ldaps://esteid.ldap.sk.ee
   Kataloogi serveeritakse üle senisest turvalisema LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) over Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS)) protokolli.
  • Sertifikaadi SN (SerialNumber) välja formaat muutub (lisandub prefix „PNOEE-„).
  • Sertifikaadis oleva meiliaadressi formaat muutub. Uus kuju on „[email protected]“.
  Peida
 • ID-kaardi testimine: allkirjastamine ja allkirjade kehtivuse kontroll

  Vaata Peida

  Eestis kasutatakse digiallkirjastamist ID-kaardi või mobiil-IDga nii kinniseks ehk organisatsioonisiseseks tarbimiseks kui ka avatuks ehk avalikus eID ökosüsteemis kasutamiseks. Oluline on, et avalikku ringlusesse kaasatud süsteemides oleks tagatud ühilduvus teiste eID ökosüsteemi osade ja varem loodud konteineriformaatidega.

  Millised testid ID-kaardiga teha tuleks?

  • BDOC konteineri loomine ja allkirjastamine „vana“ ja „uue“ ID-kaardiga ja: 
   • Loodud konteinerite valideerimine eID lõppkasutaja tarkvaraga.
   • Loodud konteinerite valideerimine eID SIVA teenusega.
  • ASiC-E konteineri loomine ja allkirjastamine „uue“ ja „vana“ ID-kaardiga. 
   • Loodud konteinerite valideerimine eID lõppkasutaja tarkvaraga.
   • Loodud konteineri tevalideerimine eID SIVA teenusega.
  • Soovitame kontrollida nii varem kasutatud BDOCe, kus kasutusel ainult TM allkirjad, kui ka BDOCe, milles kasutusel TS allkiri.

  Testimise käigus tuleb jälgida, et testkaartidega testides oleksid süsteemid konfitud testsertifikaate tunnistama. Testsertifikaatidega testides tuleks SIVA korral kasutada SIVA testaadressi: https://siva-arendus.eesti.ee/V2test/

  Kui infosüsteem on üles ehitatud selliselt, et eID tarkvara alusteek suhtleb kasutaja masinas ID-kaardiga otse läbi draiveri (mitte ei kasuta allkirjastamist läbi veebilehitseja plugina), siis on soovitatav testid läbida kõigil süsteemi poolt toetatud operatsioonisüsteemidel.

  Veendumaks, et arvutisse paigaldatud tarkvara töötab uue ID-kaardiga, on võimalik brauseris allkirjastamist testida GitHubi hwcrypto lehel

  Muudatused seoses „uue“ ID-kaardi lisandumisega 2018:

  • eID baastarkvaras muutus vaikimisi failiformaadiks .ASICe ja hakati looma ainult ajatempliga (TS) allkirju. See tähendab, et paralleelselt võib ringluses olla mitmes erinevas formaadis faile (näiteks TS allkirjadega .BDOC failid). Vanaenud JDIGIDOC teeki kasutavatel infosüsteemidel võib esineda raskusi .ASICe ümbrike töötlemisel!
  • OCSP – OCSP kohta sertifikaatide kehtivuse kontrollist loe „AIA-OCSP“ alt. Allkirju tehes tuleb aga jälgida lisaks ka tingimust, et ligipääsupiiranguta AIA-OCSP teenust tohib kasutada ainult timestamp (TS) allkirjade tegemiseks.
   Timemark (TM) allkirjade tegemine selle teenusega ei ole lubatud.
  • Sertifikaadi SN (SerialNumber) välja formaat muutub (lisandub prefix „PNOEE-„). 
   • Võib mõjutada infosüsteeme, mis kasutavad isikukoodi infot ning loevad selle välja sertifikaadi “serial no” väljalt.
  • eID tarkvaras vASICE formaadile üleminek – mõjutatud on infosüsteemid, mis kasutavad vanemat Java teeki (Jdigidoc), millel puudub vastava formaadi tugi.  
   eID baastarkvaras muutus vaikimisi failiformaadiks .ASICe ja hakati looma ainult ajatempliga (TS) allkirju. See tähendab, et paralleelselt võib ringluses olla mitmes erinevas formaadis faile (näiteks TS allkirjadega .BDOC failid). Vanaenud JDIGIDOC teeki kasutavatel infosüsteemidel võib esineda raskusi .ASICe ümbrike töötlemisel!
  Peida
 • ID-kaardi testimine: kliendikaardilahendused

  Vaata Peida

  Infosüsteemid, mis kasutavad ID-kaarti vaid isikuandmete (isikukood) hankimiseks ning kus kasutaja ei pea ennast tuvastama PIN1 koodi kasutades, võib kokku võtta kliendikaardisüsteemidena. Siia alla kuuluvad nii kaubandusettevõtted, läbipääsusüsteemid kui ka piletisüsteemid.

  Isikukoodi hankimiseks ID-kaardilt on mitu moodust: info lugemine isikuandmete failist või vajaliku info lugemine sertifikaadist.

  Millised testid ID-kaardiga teha tuleks?

  Kuna uue tootja kaardid ei vahetanud olemasolevaid kaarte välja, vaid lisandusid neile, on testimisel oluline pöörata tähelepanu sellele, et nii uue kui vana tootja kaardid toimiksid samaaegselt korrektsena ning süsteemid oskaksid vastavalt kaardile valida õige meetodi isikuandmete küsimiseks (sertifikaat või isikuandmete fail).

  Detailsemaid testilugusid on keeruline defineerida, sest süsteemid on väga erinevad. Kindlasti tuleks läbida nii „uue“ kui ka „vana“ tootja kaartidega peamised positiivsed kasutusjuhud ning enimesinevad võimalikud veaolukorrad.

  Muudatused seoses „uue“ ID-kaardiga:

  2018 aastal uuendatud ID-kaart toob võrreldes varasemaga kaasa veidi muudatusi andmete käsitlemise osas.

  • Muutus isikuandmete struktuur ja käsud kaardilt isikuandmete pärimiseks. 
   • Mõjutatud on süsteemid, mis kasutavad info hankimiseks ID-kaardil olevat isikuandmete faili.
  • Sertifikaadi SN (SerialNumber) välja formaat muutus (lisandub prefix „PNOEE-„). 
   • Mõjutatud võivad olla süsteemid, mis kasutavad isikukoodi hankimiseks sertifikaadi väljal “serial no” olevat isikukoodi infot.
  • Sertifikaadis oleva meiliaadressi formaat muutubs Uus kuju on „​[email protected]​“. 
   • Mõjutatud võivad olla süsteemid, mis loevad täiendavalt sisse ka meiliaadressi.
  Peida

Kuidas saada teada, kas minu süsteem on muudatustest mõjutatud?

Kõige kiirem ja lihtsam lahendus on taotleda uus test-ID-kaart ja lugeda läbi testimise juhendmaterjal.  Testimisel tuleb arvestada, et kasutataks testsüsteemi, milles on toetatud testahelad.

Kiiremad testid:

 • Loo DigiDoc4 tarkvaraga ASICE formaadis testallkirjadega fail ja proovi see üles laadida oma süsteemi sarnaselt muude digitaalselt signeeritud failidega.
 • Lisaks soovitame proovida ka mitme allkirjaga BDOC allkirjastamist ja sellise faili allkirjade kehtivuse kontrolli. Fail peaks olema loodud selliselt, et selles oleks nii BDOC-TM (TimeMark) kui ka BDOC-TS (TimeStamp) allkirju.
 • Vii end kurssi antud artiklis olevate muudatuste kirjeldustega.
 • „Uus“ ID-kaart: füüsilise kaardi muudatused

  Vaata Peida

  Olulisemad muutused kaardil (kiip ja kiibile paigaldatud aplikatsioonid):

  • Uus kiip: NXP secure microcontroller SmartMX2 CPU – P60D145. Mälu ROM (kB) 512/586. Rohkem tehnilisi andmeid saab kätte tootja kodulehelt (P60D145_SDS https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P60D145_SDS.pdf).
  • Kiibil paikneb ID-One™ Cosmo v8.1 platvorm, sertifitseeritud CC EAL5+ tasemel.
  • Cosmo vastab uusimatele rahvusvahelistele standarditele: 
   • JavaCard™ 3.0.4 Classic Edition 
   • Global Platform v2.2.1 (ID Configuration v1.0) 
   • ISO/IEC 7816 parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 
   • ISO/IEC 14443 Type A 
  • ISD (​Issuer Security Domain​) paiknevad IAS-ECC standarditele vastavad autentimise ja allkirjastamise aplikatsioonid. Aplikatsioonid vastavad IAS-ECC standarditele 
   • ​CEN/TS 15480-1:2012 Identification card systems – European Citizen Card – Part 1: Physical, electrical and transport protocol characteristics 
   • CEN/TS 15480-2:2012 Identification card systems – European Citizen Card – Part 2: Logical data structures and security services 
   • ​CEN/TS 15480-3:2014 Identification card systems – European Citizen Card – Part 3: European Citizen Card Interoperability using an application interface 
   • CEN/TS 15480-4:2012 Identification card systems – European Citizen Card – Part 4: Recommendations for European Citizen Card issuance, operation and use 
   • CEN/TS 15480-5:2013 Identification card systems – European Citizen Card – Part 5: General Introduction 
  • Isikuandmete failist andmete välja lugemisega seotud käsud (application protocol data unit – APDU) ja tagastatava info formaat. 

  Rohkem infot kiibi, aplikatsioonide, APDU näidiste ja kaardile kantud andmete formaadi kohta saab teada siit (Estonia ID1 Chip/App 2018 Technical Description).

  Peida

Uue ID-kaardi tunnistamiseks autentimisel veebiserverites

Uue ID-kaardi tunnistamiseks veebiserverites tuleb lisada uue kaardi CA root ja intermediate sert.

 • https://sk.ee/en/repository/certs/
 • https://sk.ee/Repositoorium/SK-sertifikaadid/sertifikaadid-testimiseks