Veebilehel allkirjastamine ID-kaardi ja digi-IDga

Allkirjastamise pluginaid on erinevate operatsioonisüsteemide ja brauserite jaoks tehtud mitmeid ning nende API erineb mõnevõrra. Et veebirakendustes oleks allkirjastamise toe tegemine lihtsam, on tehtud JavaScripti teek, mille API on ühtne ning mis võimaldab erinevaid pluginaid – mis iganes toetatud operatsioonisüsteemiga ja brauseriga kasutaja veebirakenduse poole pöördub – ühtemoodi kasutada.

hwcrypto.js

hwcrypto.js JavaScript komponent on kättesaadav GitHub keskkonnas: https://github.com/open-eid/hwcrypto.js.

API kirjeldus koos kasutusjuhisega on leitav siit:

 ModernAPI https://github.com/hwcrypto/hwcrypto.js/wiki/ModernAPI.

Paralleelselt on toetatud nii uue (Native Messages API) kui ka vana (NPAPI) allkirjastamise mooduli tugi. Uut hwcrypto.js komponenti saab katsetada allkirjastamise testlehel hwcrypto.js demo & test page: https://hwcrypto.github.io/demo/.