Uudised

ID-kaardi kõrvale tuleb lisa-ID

20.11.2008

Valitsus toetas eelnõu, mis tooks ID-kaardi kõrvale ainult elektrooniliselt isiku tuvastamiseks kasutatava digitaalse isikutunnistuse.

Väljavõte valitsuse pressikonverentsi stenogrammist:

Jüri Pihl:

Valitsus saatis parlamenti isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja karistusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõu, mis ühe olulise muudatusena määratleb riigi monopoli ja vastutuse digitaalset isikutuvastamist võimaldavate sertifikaatide osas.

Sisuliselt tähendab see riigi garantiid, et isik, kellel digitaalne dokument on väljastatud, on ikka tõesti sama inimene. See tähendab, et riik tagab ühese ja turvalise isikuvastutuse nende avalike e-teenuste puhul, kus tuleb kontrollida isiku samasust riigi poolt väljastatud sertifikaadi alusel, näiteks e-hääletamisel. Praegu on kasutusel vaid üks riiklik dokument, mis võimaldab elektroonilises keskkonnas isikusamasust kontrollida ja selleks, nagu te kõik teate, on ID-kaart. Samas on tehnoloogia areng toonud igapäevasesse ellu M-id ja tulevikus ilmselt ka veel erinevaid platvorme digitaalmaailmas toimimiseks.

Seetõttu tuleb riigil infotehnoloogia kiire arenguga sammu pidada ning arvestades inimeste huvi e-teenuste vastu, tuleb digitaalseks isikutuvastuseks leida täiendavaid võimalusi. Eelnõu eristab senisest selgemat kahte olulist toimingut, esmast isiku tuvastamist ehk isiku identiteedi loomist riigi jaoks ja isikusamasuse kontrollimist, mis toimub juba esmase isiku tuvastamise andmete põhjal igapäevaliselt.

Eelnõu täpsustab senist isikutuvastuse korda, kehtestab digitaalsete dokumentide kasutuselevõtuks vajaliku õigusliku regulatsiooni ning näeb ette erijuhud dokumentide taotlemisel. Ja eelnõu sätestab korra digitaalse isikutunnistuse väljastamiseks, ID-kaardi kõrvale tekib uus dokument ehk digitaalne dokument, mis võib olla ka muul füüsilisel kandjal. Neid võib olla ka mitu. Tegemist on dokumendiga, mida saab kasutada üksnes digitaalseks isikutuvastamiseks.

Digitaalne isikutuvastus ei asenda praegust ID-kaarti, sellele kantakse digitaalset tuvastamist ja allkirjastamist võimaldavad sertifikaadid, kuid ei lisata fotot ega muid isikuandmeid, mis on füüsilisel dokumendil ehk ID-kaardil.

Digitaalse isikutunnistuse mõte on luua täiendav võimalus e-teenuste kasutamiseks olukorras, kus tavalist ID-kaarti pole. Näiteks juhul, kui ID-kaart on kaotsi läinud, kuid inimesel on tarvis kiiresti e-keskkonnas isikut tõendada ja vajalikke toiminguid teha. Kui tavakorras saab ID-kaardi kätte kuni 30 päeva, siis isikutunnistus digitaalne valmib ootetööna. Ja digitaalse isikutunnistuse väljastab KMA ning seda on välisriigis viibides võimalik taotleda ka Eesti välisesinduste kaudu.

Riigilõiv on 250 krooni ja samuti jäävad eksisteerima ilma riikliku tuvastuseta digitaalallkirjastamist võimaldavad sertifikaadid, mis käibivad eraõiguslikes suhetes vastastikuse aktsepteerimise korral.

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge