Uudised

Vajadus vahetada välja JDigiDoc teek

16.05.2016

Alates käesoleva aasta 1.juulist hakkab kehtima Euroopa Liidu määrus eIDAS, mis muudab üleeuroopaliselt kohustuslikuks teiste liikmesriikide digiallkirjade aktsepteerimise. Koos määrusega on EL kehtestanud ka nõuded allkirjavormingutele millele peab allkiri vastama, et teine liikmesriik seda vastuvõetavaks tunnistama.

Praegu on Euroopas valdavalt kasutuses ajatemplipõhine allkirjavorming ASIC-E. Eestis aga kasutatakse BDOC vormingut mis omakorda jaguneb kaheks alamformaadiks: BDOC-TM ja BDOC-TS (ASIC-E). Nõuetele vastamiseks tuleks Eesti infosüsteemides võtta laialdasemalt kasutusele neid standardeid toetav tehnoloogia.  

eIDAS määruses nõutud standardile vastavate allkirjavormingute töötlemiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud tasuta tarkvarakomponendi DSS (https://joinup.ec.europa.eu/asset/sd-dss/description), kuid mille kasutuselevõtt eeldab infosüsteemi haldajalt täiendava arendustöö tellimist.

Kasutuselevõtu lihtsustamiseks Eesti oludes on Riigi Infosüsteemi Amet integreerinud selle uuemasse Java-teeki DigiDoc4j. Praegu allkirjade töötlemiseks valdavalt kasutatav Java-teek JDigiDoc tuleb asendada uuema DigiDoc4J teegiga.

DiciDoc4J võimaldab luua ja valideerida nii BDOC formaati kui ka valideerida teiste EL liikmesriikide digitaalallkirju ning on ühtlasi senisest turvalisem ja kaasaegsem. JDigiDoc teek ei võimalda ajatemplipõhise (BDOC-TS) digitaalallkirja andmist ega lugemist.

Riigi- ja omavalitsusasutustele on digiallkirjade aktsepteerimine kohustuslik, kuid ka erasektoril on soovitatav uuendada digitaalallkirju käitlevad infosüsteeme.

Palume kõiki arendajaid kaasa aitama, et selgitada oma klientidele teekide vahetuse vajadust ja tehnilisi tingimusi.

Üleminekust saab lähemalt lugeda Euroopa Liidu liikmesriikide e-allkirjade käsitlemise juhendist: https://www.ria.ee/public/PKI/EL_e-allkirjade_kasitlemine.pdf

Ühtlasi olete oodatud teekide vahetamise vajadust ja tehnilisi tingimusi selgitavale infopäevale "eIDAS mõju e-teenustele ja DigiDoc4J kasutuselevõtt". Üritus toimub 18. mail 2016 Viru Konverentsikeskuses. Info ja registreerimine (lõppeb täna 13.mai 2016) aadressil http://digidoc4j.publicon.ee

Lähemalt DigiDoc4j teegist: https://www.id.ee/index.php?id=36870 

 

Riigi Infosüsteemi Amet


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge