Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring (2011)

Uuringu aruandes esitatakse soovitused krüptograafiliste meetodite kasutamiseks infosüsteemide turbe tagamisel. Uuringu tulemused on suunatud tarkvaraarhitektidele, IT-audiitoritele jt tehnilistele spetsialistidele, kes osalevad uute infosüsteemide loomisel ja infoturbe korraldamisel.

Uuring hõlmab sümmeetrilise ja asümmeetrilise krüpteerimise algoritme ning räsifunktsioonide algoritme ning toob välja soovitused erinevate algoritmide kasutusvaldkondade, kasutusaja, parameetrite, samuti on uuringus välja toodud algoritmide kasutuspiirangud. Uuring sisaldab ka algoritmide vahetusest tulenevate mõjude analüüsi veebiserveritele, avaliku võtme infrastruktuurile ning olulisimatele infosüsteemidele. Uuringus soovitatakse kasutada tõestatavalt turvalisi protokolle.

Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring, .PDF, 489KB

Aruanne on kirjutatud 2011. a, ajahorisondiga ligikaudu viis aastat. 

Uuringu tellis Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning selle viis läbi AS Cybernetica. Uuringut rahastas Euroopa Liidu struktuurifondide programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge