Sertifikaatide kasutustingimused

Sertifikaatide kasutustingimused, kehtiv alates 01.05.2019

Vanemad versioonid:

Sertifikaatide kasutustingimused, kehtiv alates 01.11.2018

Sertifikaatide kasutustingimused, kehtiv alates 17.01.2019

 • Mis on sertifikaatide kasutustingimused?

  Sertifikaatide kasutustingimused kirjeldavad peamisi põhimõtteid, mida järgitakse ID-kaardi, elamisloakaardi, digi-ID ja diplomaatilise isikutunnistuse sertifikaatide väljaandmisel ja kasutamisel.

 • Miks ma pean sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma?

  Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatakse dokumendile kantavate andmete loetelu. Sellest tulenevalt väljastatakse ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID ja diplomaatiline isikutunnistus alati isiku digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadiga. Sertifikaatide kasutustingimustega tuleb nõustuda, et olla teadlik oma õigustest ja kohustustest elektroonilist identiteeti kasutades.

 • Mis siis saab, kui ma ei nõustu sertifikaatide kasutustingimustega?

  Isikut tõendavale dokumendile kantavate digitaalsete andmete loetelu on kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega. Seetõttu väljastatakse ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID ja diplomaatiline isikutunnistus alati isiku digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadiga. Sertifikaatide kasutustingimustega on kohustus tutvuda ja nõustuda dokumendi taotlemisel. Juhul kui sertifikaatide kasutustingimustega ei nõustuta, siis ei ole võimalik väljastada ka dokumenti.

 • Kuidas ma saan sertifikaatide kasutustingimustega tutvuda?

  Sertifikaatide kasutustingimustega saab tutvuda SIIN

 • Mida saab sertifikaatidega teha?

  ID-kaardil, elamisloakaardil, digi-ID-l ja diplomaatilisel isikutunnistusel on kaks sertifikaati. Isikutuvastamise sertifikaat võimaldab sisse logida e-teenustesse ja (de)krüpteerida dokumente. Digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadiga saab anda omakäelise allkirjaga võrdse allkirja elektroonilises keskkonnas.

 • Ma ei soovi oma dokumenti elektroonilises keskkonnas kasutada, kas ma pean ikkagi sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma?

  Sertifikaatide kasutustingimustega nõustumine on kohustuslik, kui taotletakse ID-kaarti, elamisloakaarti, digi-ID-d ja diplomaatilist isikutunnistust.

  Kui dokumendi taotleja ei soovi sertifikaate kasutada, on võimalik sertifikaadid pärast dokumendi väljastamist tühistada, st dokument jääb kehtima ainult füüsilise isikut tõendava dokumendina. Digi-ID sertifikaatide tühistamisel kaotab kehtivuse ka dokument, kuna see on mõeldud üksnes elektrooniliseks kasutamiseks. Tühistatud sertifikaatidega ei ole võimalik dokumendi elektroonilist funktsionaalsust kasutada ehk sisse logida e-teenustesse või anda digitaalset allkirja. Juhul kui soovitakse hiljem dokumenti elektrooniliselt kasutada, tuleb taotleda uus dokument.

 • Millist infot sisaldavad sertifikaatide kasutustingimused? Mida on kõige olulisem teada?

  Sertifikaatide kasutustingimustes tuuakse välja nii sertifikaadi omaniku kui ka sertifikaatide väljastaja õigused, kohustused ja vastutus.

  Dokumendi kasutajal on oluline teada eelkõige järgmist.

  1. Dokumenti ja PIN-koode ei tohi anda kellegi teise kätte.
  2. Kui dokument on kadunud või on võimalus, et dokumenti on loata kasutatud, tuleb viivitamatult sertifikaadid peatada helistades numbril 1777.
  3. Peatatud sertifikaate saab taas aktiveerida PPA teeninduses.
  4. Sertifikaatide omanik on kohustatud sertifikaadid tühistama, kui tekib kahtlus, et dokument on sertifikaatide peatatuse ajal tema kontrolli alt väljunud.
  5. Dokumendi kaotamisel või varastamisel või mingil muul põhjusel kasutuskõlbmatuks muutumisel teatab dokumendi omanik sellest viivitamatult PPA-d, et dokument tunnistataks kehtetuks.
  6. Sertifikaatide omanik vastutab sertifikaatidega tehtud toimingute ja tagajärgede eest.
  7. E-teenustesse sisselogimisel edastatakse teenusepakkujale sertifikaat koos sertifikaadi omaniku nime ja isikukoodiga.
  8. Digitaalsel allkirjastamisel edastatakse koos dokumendiga sertifikaat, mis sisaldab sertifikaadi omaniku nime ja isikukoodi.

  Sertifikaatide kasutustingimuste täisversioon on kättesaadav SIIN.

 • Millal ma pean sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma?

  Sertifikaatide kasutustingimustega tuleb nõustuda ID-kaardi, elamisloakaardi, digi-ID ja diplomaatilise isikutunnistuse taotlemisel.

 • Miks ma varem pole pidanud sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma, kas see on uus nõue?

  Senini on sertifikaatide kasutustingimustega nõustutud dokumendi kättesaamisel, kui allkirjastatakse väljastusteatis. Tegemist ei ole uue nõudega.


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale. • Vaata juhendit
 • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

       

 • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge