Департамент Государственной Инфосистемы закроет старое решение службы посредничества для услуги метки времени 6 мая 2024 года

08.04.2024

Департамент Государственной Инфосистемы объявляет, что закроет его старое посредническое решение услуги метки времени 6 мая 2024 года и рекомендует использовать новое техническое решение для продолжения цифровой подписи.

Изменение затрагивает все компании, которые используют адрес данной услуги для цифровой подписи в своих информационных системах.

Ajatempliteenuse uus tehniline lahendus võeti ID-tarkvara keskses konfiguratsioonis kasutusele 1. augustil 2023, mis omakorda tõi kaasa muudatuse teenuse otspunktides. Muudatus mõjutas allkirjastamist teostavaid infosüsteeme, kus tuli üle vaadata teenuse ligipääsu aadressid. Juhul, kui asutuse infosüsteemi võrgus on piiratud otspunktide ligipääs ning otspunktide aadressid on seni veel muutmata, siis tuleks ajatempliteenuse toimimise sujuvaks jätkumiseks uued aadressid kasutusele võtta enne 6. mail 2024 toimuvat ajatempliteenuse vana lahenduse sulgemist.

Tavakasutajat 6. mail 2024 toimuv muudatus ei mõjuta.

Ajatempliteenus on kasutusel digitaalsel allkirjastamisel desktop-rakenduses DigiDoc4 klient ja mobiilirakenduses RIA DigiDoc.

Ülevaade otspunktidest, kuhu ID-tarkvara sisemiselt pöördub: https://www.id.ee/artikkel/loetelu-urlidest-kuhu-id-kaardi-baastarkvara-sisemiselt-poordub/

Juhis uute otspunktide seadistamiseks: https://github.com/open-eid/DigiDoc4-Client/wiki/DeveloperTips#configuration-parameters

Tagasiside ja küsimuste korral saate meiega ühendust võtta siit.