Veebilehe id.ee privaatsustingimused

Veebilehe id.ee külastamine

Veebilehe külastamisel külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress)
 • lehekülg, mida külastati
 • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteem
 • külastamise aeg
 • kasutaja seade üldistatult
 • lehekülje lehitseja suurus ning keelevalik
 • teenusepakkuja, domeeninimi ning regioon

IP-aadresse ei seota isikut tuvastada võimaldava teabega. Andmeid kogume selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutame külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Küpsiste kasutamise eeskiri

Veebilehel id.ee kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Id.ee veebikeskkond kasutab analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse kõige rohkem ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

Muude isikuandmete kogumine

ID-abisse pöördudes

Kogume Teie isikuandmeid ka juhul, kui Te edastate need meile ise (nt meiega kontakteerudes telefoni või veebilehe kontaktivormi kaudu).

Edastatud isikuandmeid töötleb Riigi Infosüsteemi Amet kasutajatoe teenuse pakkumiseks vajalikul määral.

ID-abisse pöördudes võivad töödeldavateks isikuandmeteks olla:

 • ees- ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (kontakttelefon ja e-post)
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress)
 • rakenduste ja arvuti logid
 • kuvatõmmised (DigiDoc4 klient “minu eID” vaade, edastatud meilivestlused, arvuti konfiguratsioon)
 • erinevad allkirjastatud failid või konteinerid valideerimaks/kontrollimaks viga (asice, pdf, bdoc, ddoc, jne) 

Edastatud andmetele võib olla ligipääs ka Riigi Infosüsteemi Ameti partneritel, kui see on vajalik probleemi lahendamiseks, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Teie huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

Kasutajatoe logisid säilitatakse üks aasta nende tekkimisest. Teil on õigus esitada Riigi Infosüsteemi Ametile isikuandmete kustutamise taotlus, misjärel kustutatakse logidest Teiega seotud isikuandmed.

Juturobot

Veebilehel on kasutusel vestlusrobot. Vestlusrobot on tehniline lahendus, mis võimaldab saada automaatselt vastuse eID teenusega seotud küsimustele või keerukamate küsimuste puhul suhelda kasutajatoe spetsialistiga. Vestlusrobotis töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Riigi Infosüsteemi Amet.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmete saamiseks on võimalik esitada Riigi Infosüsteemi Ametile taotlus. Väljastame Teile andmed esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse registreerimisest. Teie kohta käivad andmed väljastame elektrooniliselt.

Kuna isikuandmed on juurdepääsupiiranguga teave, peame veenduma enne nende väljastamist Teie isikusamasuses.

Võime piirata Teie õigust saada teavet ja enda kohta isikuandmeid, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada riiklikku julgeolekut.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Riigi Infosüsteemi Ameti poolse isikuandmete töötlemise toimingutega seotud küsimustes palume pöörduda meie poole e-posti aadressi [email protected] kaudu.