Usaldusteenused: ajatempliteenus

Ajatempliteenus võimaldab tõendada, et kindlal ajahetkel eksisteerisid kindlad andmed: tegemist on täiendava turvameetmega digiallkirjastamisele, mis aitab tagada, et digiallkirjastatud dokumentide sisu ei ole vahepeal muudetud.  

Igapäevaseks allkirjastamiseks lisab ajatempli DigiDoc4 ise: sina ei pea selleks midagi eraldi tegema. Kui sinu arvutis on aga vanas vormingud (bdoc 1.0 ja ddoc) digiallkirjastatud faile, mida tahad turvalisuse ja jätkusuutlikkuse huvides tänapäevasesse .asice konteinerisse panna, vajad tembeldamisrakendust TeRa. See paigaldatakse sinu arvutisse automaatselt koos ID-tarkvara täispaketiga.  

Ajatemplite lisamine on lihtne ning aitab sul digiallkirjastatud dokumentide turvalisust tagada. Kindlasti tasub enne esimest tembeldamiskorda tutvuda ka tembeldamisrakenduse kasutusjuhendiga

Ajatempliteenuse usaldusteenuse pakkujaid on täna Eestis kaks – SK ID Solutions AS ja Guardtime AS.  

RIA poolt vahendatud ajatempliteenuse vahendusteenus: 

Avaliku sektori asutustele, kus on vaja tembeldada korraga suuri failihulkasid, vahendab ajatempliteenust Riigi Infosüsteemi Amet ehk RIA. RIA vahendusteenuse kaudu ajatempliteenuse kasutamiseks tuleb sõlmida RIAga koostöölepe. Täpsema info saamiseks ning koostööleppe sõlmimiseks võiks oma päringu saata e-postile help@ria.ee. 

Vahendusteenus kasutab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) korraldatud riigihanke võitnud ajatempliteenuse pakkuja teenust. Vahendusteenuse kasutamine loob eeldused, et ühiselt hangitava ajatempliteenuse lepingupartnri muutudes ei pea vahendusteenusega liitunud avaliku ülesande täitjad tegema muudatusi oma infosüsteemidesse. Samuti ei pea liitujad ise muretsema ajatempliteenuse lepingute olemasolu pärast. 

RIA tagab vahendusteenuse kaudu pideva ajatempliteenuse olemasolu.