Usaldusteenused: ajatempliteenus

Ajatempliteenus võimaldab tõendada, et kindlal ajahetkel eksisteerisid kindlad andmed: tegemist on täiendava turvameetmega digiallkirjastamisele, mis aitab tagada, et digiallkirjastatud dokumentide sisu ei ole vahepeal muudetud.

Igapäevaseks allkirjastamiseks lisab ajatempli DigiDoc4 klient ise: sina ei pea selleks midagi eraldi tegema.

Ajatempliteenuse usaldusteenuse pakkujaid on täna Eestis kaks – SK ID Solutions AS ja Guardtime AS.

RIA poolt vahendatud ajatempliteenuse vahendusteenus:

Valitsussektori asutustele , kus on vaja tembeldada korraga suuri failihulkasid, vahendab ajatempliteenust Riigi Infosüsteemi Amet ehk RIA. RIA vahendusteenuse kaudu ajatempliteenuse kasutamiseks tuleb sõlmida RIAga koostöölepe. Täpsema info saamiseks ning koostööleppe sõlmimiseks võiks oma päringu saata e-postile [email protected].

Vahendusteenus kasutab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) korraldatud riigihanke võitnud ajatempliteenuse pakkuja teenust. Vahendusteenuse kasutamine loob eeldused, et ühiselt hangitava ajatempliteenuse lepingupartneri muutudes ei pea vahendusteenusega liitunud avaliku ülesande täitjad tegema muudatusi oma infosüsteemidesse. Samuti ei pea liitujad ise muretsema ajatempliteenuse lepingute olemasolu pärast.

RIA tagab vahendusteenuse kaudu pideva ajatempliteenuse olemasolu.