BDOC failiformaat, mis see on, kuna sellele üle minnakse ning mida selleks tegema peab

Mis on BDOC?

BDOC on uus digitaalallkirja vorming, mis on loodud selleks, et asendada Eesti-spetsiifiline DDOC (DigiDoc) digitaalallkirja vorming.
 
Oluline muudatus võrreldes DDOC-iga on see, et .bdoc faili näol on tegu ZIP-konteineriga, mis sisaldab allkirjastatud faile, allkirju ja juhtinfot ning mida saab põhimõtteliselt avada suvalise ZIP-formaati tundva programmiga. Kuna ZIP on kokku pakitud vorming, võivad BDOC failid olla võrreldes DDOC failidega (mis on XML tekstifailid) oluliselt väiksemad. Lisaks on BDOC kui ZIP formaadis failide emaili teel edastamine paremini toetatud, samas kui  DDOC formaadis dokumentide edastamisel emaili teel on olnud probleeme (osad meiliserverid filtreerisid DDOC formaadis emaili lisandid välja).
 
Ülemineku ajakava (uuendatud 03.03.2015):
 
 • 2012-2013 - BDOC standardi uuendused seoses uue rahvusvahelise ASiC allkirja konteineri standarditega (ETSI TS 102 918ETSI TS 103 171ETSI TS 103 174). Arengut ja muudatusi saab näha siin.
 • 11.2013 - BDOC 2.1 formaadi spetsifikatsiooni kinnitamine
 • 11.2013 - kättesaadavad BDOC 2.1 formaadi toega beeta teegid (jdigidoc ja libdigidocpp)
 • 12.2013 - kättesaadav ID-tarkvara ver 3.8 (lõppkasutaja tarkvara ja teegid)
 • 01.2014 - infosüsteemi haldajad saavad alustada BDOC 2.1 integreerimist. Riigi Infosüsteemi Amet on seadnud eesmärgi soodustada BDOC-vormingus digitaalallkirja kasutuselevõttu 2014. aasta jooksul ja loobuda DDOC digitaalallkirjade andmisest ID-baastarkvaras 2015. aastal.
 • 03.2014 - AS Sertifitseerimiskeskus teenustele (DigiDocService, DigiDoc Portaal) on lisatud BDOC 2.1 formaadi tugi
 • 06.2014 - BDOC 2.1 standard EVS 821:2014 on kehtiv 
 • 2014 - olulisemad teenused ja dokumendihaldussüsteemid alustavad BDOC 2.1 formaadi toe juurutamist.
 • 01.01.2015 - väljastatakse isikusertifikaate, mis sisaldavad elliptilistel kõveratel põhineva krüptoalgoritmi võtmeid, millega saab allkirjastada vaid BDOC 2.1 formaati
 • 03.2015 - ID-tarkvara ver 3.10 on BDOC 2.1 vaikimisi formaat DDOC formaadi asemel
 • 2016 - DDOC formaadi loomise tugi kaob ID-kaardi baastarkvarast, säilub verifitseerimise tugi. 
 
Ülemineku kava BDOC formaadile
 
Üleminek tähendab, et ID-kaardi baastarkvara ja teised infosüsteemid, kus saab digiallkirjastada ning digiallkirjastatud faile käidelda, tunnevad BDOC formaadis failid ära ning võimaldavad selliseid faile luua. Kõik senised DDOC failid jäävad kehtima, ID-kaardi baastarkvara toetab esialgu nii DDOC kui BDOC formaati, hiljem saab uusi allkirjastatud konteinereid luua vaid BDOC formaadis, samuti peaks DDOC formaadis failide verifitseerimist edasi toetama avalikud infosüsteemid, aga uusi allkirjastatud faile hakatakse looma vaikimisi BDOC formaadis. Kaugemas perspektiivis säilib DDOC failide kehtivuse kontroll, aga uued allkirjastatud dokumendid tehakse BDOC formaadis. 

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale. • Vaata juhendit
 • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

       

 • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge