Üldine

Eestis on kasutusel mitmeid erinevaid digitaalseid dokumente. Neist kõige tuntum ja levinum on muidugi ID-kaart, mis on kõikidele Eesti kodanikele kohustuslik. ID-kaardile lisaks on olemas aga veel digi-ID, elamisloakaart, e-residendi digi-ID ja diplomaadikaart.

Lisaks on Eestis kasutusel kaks riiklikult tunnustatud mobiilset isikutuvastusvahenditSIM-kaardil põhinev mobiil-ID ja Smart-ID nutirakendus.

Viimati värskendatud artiklid

 • Küberturvalisus

  Internetipõhises maailmas ei ole riigipiiridel kaitsvat rolli: küberkurjategijaid ei saa „riiki sisenemast“ takistada ning sihtriigi seadusandlusest on vähe abi, kui pahategija oma kodust väljunudki pole. Just seetõttu ongi küberturvalisusest saanud riikliku sise- ja välisjulgeoleku lahutamatu osa. Eestis korraldab küberjulgeoleku poliitika…

 • E-hääletamine ja e-valimised

  Kas teadsid näiteks, et Eesti on esimene riik maailmas, kus võeti üleriigilisel valimistel kasutusele e-hääletamine?

 • Eestis elav välismaalane ja tema dokumendid

  Alates 2011. aastast peab kõigil Eestis alaliselt elavatel välismaalastel olema kas ID-kaart või elamisloakaart.

 • Digitaalsed dokumendid: ID-kaart, digi-ID, elamisloakaart ja e-residendi digi-ID

  Digitaalsed dokumendid (ID-kaart, digi-ID, e-residendi digi-ID jne) võimaldavad tuvastada kasutaja isikut elektroonilistes kanalites.