Ligipääsetavuse teatis

Mobiilirakenduse ligipääsetavuse teatis


RIA DigiDoc mobiilirakendus kuulub Riigi Infosüsteemi Amet`le (RIA) ja me soovime, et mobiilirakendus RIA DigiDoc versiooniga 2.6.1171 (iOS) ning Ria DigiDoc versiooniga 2.5.0.1137 (Android) on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega.
Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui mobiilirakenduse ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek
RIA DigiDoc rakendus vastab osaliselt ligipääsetavusenõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

Kasutusjuhis
RIA DigiDoc on ehitatud nii, et see vastaks WCAG 2.1 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et RIA DigiDoc rakenduse arendamisel on kasutatud põhimõtteid, et see oleks kasutatav ilma nägemisvõimeta, piiratud nägemisvõimega, piiratud liikumisvõime või jõuga jms.
Allpool on loetletud digiligipääsetavuse funktsioonid, mida on võimalik käesolevas mobiilirakenduses kasutada.

Ekraanilugeja
Ekraanilugeja on programm, mille ülesandeks on muuta nutiseadme ekraanil kujutatavat informatsioon kasutajale sobivaks väljundiks - näiteks kõneks. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks.
RIA DigiDoc ehitamisel on arvestatud, et igat tüüpi visuaalset sisu oleks võimalik muuta kasutajale sobivaks väljundiks. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Levinumad nutiseadmete ekraanilugejad:
VoiceOver (iOS, sisseehitatud)
https://support.apple.com/et-ee/guide/iphone/iph3e2e415f/17.0/ios/17.0
Talkback (Android, sisseehitatud)
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hI=en

Ekraani suurenduse ja värvide muutmine
Kui nägemisjääk teksti lugemiseks on piisav on võimalik mugavamaks ekraani vaatamiseks võimalik kasutada nutiseadmesse sisseehitatud abivahendeid. Abivahendeid kasutades on võimalik muuta tekstide suurusi, peamist kirjatüüpi, kasutajaliidese värvilahendusi ning ekraani suurendada kasutades ekraaniluupi.
 

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

(Välja toodud nõuete taga on nõude tähistus standard numbrina)

RIA DigiDoc iOS seadmes:

Allkirjastamine

 • Sisestusväljade siltide ning nende tausta kontrastsus on (4.46:1). 11.1.4.3.
 • Pea mind meeles toggle nupu ja tema tausta kontrastsus on "OFF" staatuses. 1.21:1.
 • Klaviatuuriga ei saa aktiveerida ümbriku nime muutmise nuppu. 11.2.1.1.1
 • Klaviatuuriga ei saa minna "Tühista" ja "Allkirjasta" nuppudele. 11.2.1.1.2
 • Veateade "Ümbriku allkirjastamine ebaõnnestus" tekib uues modaalis. 11.3.3.1.1.
 • Pea mind meeles toggle ei ole seotud selle sildiga. 11.5.2.8.
 • Häälkäsklustega ei saa faili eemaldada ja alla laadida. 11.5.2.12.
 • Häälkäsklustega ei saa valida allkirjastamise viisi. 11.5.2.12.
 • Häälkäsklustega ei saa muuta toggle nupu asendit. 11.5.2.16.


Juurdepääsetavus

 • Ekraanilugeja ja "Ekraani suurendus ja värvide muutmine" näevad välja nagu pealkirjad, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elementidena 11.1.3.1.1.
 • Lingid on eristatud ainult värviga 11.1.4.1.
 • Häälkäsklustega ei saa vaadet sulgeda 11.5.2.12.


Info

 • Lingid on eristatud ainult värviga 11.1.4.1.
 • Ekraanikuvale ei mõju tekstisuurendus 11.1.4.4.1.
 • Ekraanikuvale ei mõju kirjastiili suuruse seadistus 11.7.


Diagnostika

 • Lingid on eristatud ainult värviga.
 • Aktiveeri ühekordne logifaili genereerimine toggle nupu ja tema tausta kontrastsus on "OFF" staatuses 1.21:1.
 • Klaviatuuriga saab ainult ekraanikuva sulgemise nupule 11.2.1.1.3.
 • Aktiveeri ühekordne logifaili genereerimine toggle ei ole seotud selle sildiga 11.5.2.8.
 • Häälkäsklustega ei saa muuta toggle nupu asendit 11.5.2.16.

Seaded

 • Sisestusväljade siltide ning nende tausta kontrastsus on 4.46:1.
 • Kasuta vaikeväärtust toggle nupu ja tema tausta kontrastsus on "OFF" staatuses 1.21:1.


Koduekraanikuva

 • VoiceOver ei loe ette "Allkirjastamiseks või kontrollimiseks vali fail" teksti 11.5.2.10.
 • Häälkäsklustega saab avada ainult menüüd 11.5.2.12.


Sisupuu

 • Häälkäsklustega ei saa vahetada keelt 11.5.2.16.


RIA DigiDoc Android seadmes:

Allkirjastamine

 • Allkirjastamine ja "Ümbriku sisu" näevad välja nagu pealkirjad, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elementidena 11.1.3.1.1.
 • Telefoninumbri ja isikukoodi väljade fookusesse võtmisel ei mainita selle silti 11.1.3.5.1.
 • "Sisesta oma … allkirjastamiseks", "Riigikood ja telefoninumber" ning "Isikukood" tekstide ja nende tausta kontrastsus on 4.46:1. 11.1.4.3
 • Riigikood ja telefoninumber välja silt on näha poolikult seega ei pruugi kasutaja aru saada mida sinna kirjutada tuleb 11.1.4.4.1.
 • Sisestusväljade piirjoonte ja nende tausta kontrastsus on 4.46:1. 11.1.4.11.
 • Klaviatuuriga ei saa minna vaate sulgemise nupule 11.2.1.1.1.
 • Veateade "Ümbriku allkirjastamine ebaõnnestus" tekib uues modaalis 11.3.3.1.1.
 • Sisestusvälju fookusesse võttes ei mainita nende silte 11.5.2.8.
 • Häälkäsklustega ei saa avada "Mobiil-ID" ja "ID-kaart" sakke 11.5.2.12.
 • TalkBack ei jaga infot fookuse asukoha kohta 11.5.2.13.
 • Häälkäsklustega ei saa aktiveerida sisestusväljasid 11.5.2.14.


Juurdepääsetavus

 • Ekraanilugeja ja "Ekraani suurendus ja värvide muutmine" näevad välja nagu pealkirjad, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elementidena 11.1.3.1.1.
 • Klaviatuuriga ei saa minna tagasi mineku nupu peale 11.2.1.1.1.
 • TalkBack ei ütle, et lingid on lingid 11.5.2.5.
 • Ekraanikuval on mittevastavusi 12.1.2.


Info

 • "Info" ja "Täiendavad litsentsid ja komponendid" näevad välja nagu pealkirjad, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elementidena 11.1.3.1.1.
 • Klaviatuuriga ei saa minna tagasi mineku nupu peale 11.2.1.1.1.
 • Jõudes tabiga viimase lingini, ei liigu fookus algusesse tagasi, vaid liigub ekraanikuva esimese lingini ja sealt edasi allapoole, peale viimast linki liigub fookus jälle ekraanikuva esimese lingini 11.2.4.3.
 • Ekraanikuva ei vasta Euroopa digiligipääsetavuse standardile 12.1.2.


Diagnostika

 • "Diagnostika" näeb välja nagu pealkiri, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elemendina 11.1.3.1.1.
 • Klaviatuuriga ei saa minna tagasi mineku nupu peale 11.2.1.1.1.
 • Toggle nuppude asendite muutmisel avatakse kinnitusmodaal ning TalkBack ei ütle, et toggle asendit vahetati 11.4.1.2.1.


Seaded

 • Seaded näeb välja nagu pealkiri, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elemendina 11.1.3.1.1.
 • Ekraanikuva ei ole keritav, seega ei pruugi kogu sisu olla nähtav 11.1.4.4.1.
 • Klaviatuuriga ei saa minna tagasi mineku nupu peale 11.2.1.1.1.
 • Toggle nuppude asendite muutmisel suunatakse kasutaja tagasi avalehele 11.3.2.2.
 • Toggle nuppude asendite muutmisel suunatakse kasutaja tagasi avalehele ning TalkBack ei ütle, et toggle asendit vahetati 11.4.1.2.1.
 • Toggle nupud ei ole seotud nende siltidega 11.5.2.8.
 • TalkBack ei jaga infot fookuse asukoha kohta 11.5.2.13.
 • Häälkäsklustega ei saa muuta toggle nuppude asendeid 11.5.2.16.


Koduekraanikuva

 • Klaviatuuriga ei saa minna kolme täpi nupu peale, et avada sisupuud 11.2.1.1.1.


Sisupuu

 • TalkBack loeb "Juurdepääsetavus" nupu ette "Hiljutised dokumendid" 11.2.5.3.1.

Tagasiside


Me püüame pidevalt parandada käesoleva mobiilirakenduse ligipääsetavust. Kui Te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.
E-post: [email protected]
Telefon: +372 666 8888
Vastame Teile tööpäeviti 8:30-17:00

Järelevalveasutus
Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Veebileht: www.ttja.ee
E-post: [email protected]
Telefon: 667 2000

Teatise koostamine
Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneri läbi viidud hindamise põhjal.
Käesolev teatis on koostatud 04. detsember 2023.