Teadmistebaas

Siit rubriigist leiad digiteenuste arendajatele suunatud huvitavat taustainfot: e-teenuste, Eesti e-riigi sümboolika, kehtivate standardite jms kohta.

Viimati värskendatud artiklid

 • KLASS3-SK 2016 vahesertifikaadi kasutusele võtmisega seotud info e-teenuste pakkujatele

  Allolev info on oluline ennekõike infosüsteemide omanikele, kes kasutavad SK poolt väljastatud e-Templit (digitemplit), krüpteerimis-või autentimissertifikaati või veebiserveri (SSL) sertifikaate. Miks muudatused toimuvad? Tulenevalt uuenenud nõuetest sertifitseerimisteenustele on SK ID Solutions AS (SK) kasutusele võtnud…

 • ID-kaardi dokumentatsioon

  Erinevate põlvkondade ID-kaartide dokumentatsioon: kehtivad standardid ja tehnilised dokumendid, millega tasuks tutvuda enne ID-kaardile teenuste arendamist.

 • Digidoc failivormingud BDOC, CDOC, ASICE

  Ülevaate ID-tarkvara erinevates versioonides ja komponentides toetatud DigiDoc konteineri formaatidest leiab DigiDoc konteineriformaatide elutsükli lehelt. Samuti on iga formaadi kohta olemas näidisfail.

 • Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringud

  Riigi Infosüsteemi Ameti tellitud krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringud.

 • DigiDoc teegid: ülevaade

  DigiDoc teekide ehk libraryde abil saad luua DigiDoc-ühilduvaid rakendusi. Ülevaade DigiDoc teekidest ja neis toetatud failiformaatidest.

 • ID-tarkvara arhitektuuridokument

  ID-tarkvara ingliskeelne arhitektuuridokument “Architecture of ID-software” annab ülevaate ID-tarkvara komponentidest, nende omavahelistest ja välistest liidestustest ning paiknemisest tarkvara käituskeskkondades.

 • ID-tarkvara versioonides toetatud kiibirakenduste põlvkonnad

  Aastate jooksul on muudetud nii ID-kaartide visuaalseid turvaelemente ja kujundust kui ka kaardil olevat kiibirakendust. Ainult kõige uuem ID-tarkvara toetab uuemaid ID-kaarte!

 • Elektroonilised allkirjad ja nende käsitlemine Euroopas

  eIDAS (inglise keeles electronic IDentification, Authentication and trust Services) on Euroopa Liidus kehtiv e-identimise ja e-tehingute määrus, mille eesmärk on lihtsustada piiriülest elektrooniliste teenuste tarbimist läbi ühtsustatud standardite ning tegutsemispõhimõtete.

 • Digitembeldamine

  Digitembeldamise all mõeldakse digiallkirjastamist juriidilistele isikutele mõeldud e-Templi abil. Teenust pakub SK ID Solutions AS, digitembeldamiseks on kaks võimalust –individuaalsete dokumentide tembeldamine DigiDoc4 abil ja massallkirjastamine DigiDoc4j utiliidi abil

 • eID sümboolika

  Elektroonilise identiteedi (eID) valdkonna logod ja muu sümboolika on mõeldud tasuta kasutamiseks kõikidele e-teenuse pakkujatele. Logod, piktogrammid jms leiad eID sümboolika lehelt RIA veebist.