Turvalisus

Soovitused ID-kaardi (ja teiste digitaalsete dokumentide) turvalisuse tagamiseks ning juhised, mida teha dokumendi varguse või kaotamise korral.

  • Millised on ohud ID-kaardi vargusel?

    ​ID-kaardi ja muu digitaalse dokumendi vargus tähendab, et kaardi omanikul on oht langeda identiteedivarguse ohvriks: tema dokumendi abil võib tehinguid teha, lepinguid sõlmida vms keegi teine. ​

  • Kuidas tagada ID-kaardi ja muude digitaalsete dokumentide töökindlus?

    Kõik asjad kuluvad ja väsivad pideval kasutamisel. Selleks, et sinu ID-kaart või muu digitaalne dokument, näiteks digi-ID, kestaks võimalikult kaua, hoia oma kaart turvaliselt rahakoti dokumendivahes.

  • PIN- ja PUK-koodid: soovitused turvalisuse tagamiseks

    Koos digitaalse isikutunnistusega väljastati sulle ka koodiümbrik PIN- ja PUK-koodidega. Ilma nendeta ei saa ID-kaarti (ega muid digitaalseid isikutunnistusi) elektrooniliselt kasutada.   Nii kaua, kuni sinu PIN- ja PUK-koodid ei satu koos kaardiga võõrastesse kätesse, on ka sinu…