Turvalisus

Soovitused ID-kaardi (ja teiste digitaalsete dokumentide) turvalisuse tagamiseks ning juhised, mida teha dokumendi varguse või kaotamise korral.

 • PIN- ja PUK-koodid: soovitused turvalisuse tagamiseks

  Koos digitaalse isikutunnistusega väljastati sulle ka koodiümbrik PIN- ja PUK-koodidega. Ilma nendeta ei saa ID-kaarti (ega muid digitaalseid isikutunnistusi) elektrooniliselt kasutada. Nii kaua, kuni sinu PIN- ja PUK-koodid ei satu koos kaardiga võõrastesse kätesse, on ka sinu…

 • PIN-koodide turvalisest kasutamisest

  2020. aastal kutsuvad Riigi Infosüsteemi Amet ja Politsei- ja Piirivalveamet üheskoos kõiki inimesi üles oma ID-kaardi ja teiste eID vahendite PIN-koodidega turvaliselt ümber käima. Siit leiad juhtnöörid, kampaaniavideod ning mõned õpetlikud lood elust enesest.

 • Kuidas tagada ID-kaardi ja muude digitaalsete dokumentide töökindlus?

  Kõik asjad kuluvad ja väsivad pideval kasutamisel. Selleks, et sinu ID-kaart või muu digitaalne dokument, näiteks digi-ID, kestaks võimalikult kaua, hoia oma kaart turvaliselt rahakoti dokumendivahes.

 • Millised on ohud ID-kaardi vargusel?

  ​ID-kaardi ja muu digitaalse dokumendi vargus tähendab, et kaardi omanikul on oht langeda identiteedivarguse ohvriks: tema dokumendi abil võib tehinguid teha, lepinguid sõlmida vms keegi teine. ​