Usaldusteenused

Usaldusteenus on elektrooniline teenus, mis aitab erinevatel osapooltel siduvaid otsuseid teha. Euroopa Liidus on usaldusteenusteks näiteks isikusertifikaatide väljastamine ja elutsükli haldus, ajatempliteenuse osutamine, e-allkirjade loomine, e-allkirjade kontrollimine, e-allkirjade säilitamine, e-andmevahetusteenus ja veebiserverite sertifikaatide väljastamine.

Viimati värskendatud artiklid

 • Usaldusteenused: millega tegu?

  Usaldusteenus on elektrooniline teenus, mis aitab erinevatel osapooltel siduvaid otsuseid teha. Täpsed nõuded ja tingimused igale usaldusteenusele ja allkirjastamise ning tembeldamise aspektidele määratleb eIDAS.

 • Usaldusteenused: autentimisteenused

  Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) osutab avalikule sektorile ja avalike teenuse pakkujatele keskset autentimisteenust, mis võimaldab e-teenuse omanikel erinevate isikutuvastusvahendite abil autentida nii siseriiklikke kui ka piiriüleseid kasutajaid.

 • Usaldusteenused: ajatempliteenus

  Ajatempliteenus võimaldab tõendada, et kindlal ajahetkel eksisteerisid kindlad andmed. Eestis on ajatempliteenuse pakkujaid kaks, lisaks vahendab avaliku ülesande täitjatele ajatempliteenust RIA.

 • eIDAS ehk e-identimise ja e-tehingute määrus

  eIDAS (inglise keeles electronic IDentification, Authentication and trust Services) on Euroopa Liidus kehtiv e-identimise ja e-tehingute määrus, mille eesmärk on lihtsustada piiriülest e-teenuste kasutamist.

 • Usaldusteenused: kehtivuskinnitusteenus ja OCSP

  Kehtivuskinnitusteenuse ehk OCSP (Online Certificate Status Protocol) eesmärk on võimaldada sertifikaatide staatuse päringud reaalajas.

 • Riigi allkirjastamisteenus ja DigiDocService

  DigiDoc Service veebiteenuse osutamine lõppeb 2020 oktoobris.