BDOC failiformaat

BDOC on digitaalallkirja formaat, mis on loodi asendamaks Eesti-spetsiifilist DDOC (DigiDoc) digitaalallkirja vormingut.

Uuest BDOC digiallkirjaformaadist on olemas kaks alamformaati, mis on tehniliselt erinevad. Selleks, et tavakasutaja suudaks neid paremini eristada kasutatakse nende puhul erinevaid faililaiendeid - .bdoc ja .asice.

Euroopa Liidus, sh. ka Eestis, kasutatakse peamiselt .asice vormingut, k.a. on DigiDoc4 kliendi abil antud digiallkirjad automaatselt .asice laiendiga.

BDOC-TS ehk ASiC-E LT ehk AdES LT allkiri (konteineriformaat .asice) on BDOC allkiri ajatempliga. Erinevalt LT-TM formaadist (.bdoc laiendiga digiallkirjastatud failid) on allkirja pikaajaline tõestusväärtus tagatud RFC 3161 standardil põhineva ajatempliga (time-stamp). ASiC-E LT allkiri on parima rahvusvahelise ühilduvusega. DigiDoc4 kasutab kõikide uute dokumentide allkirjastamisel automaatselt .asice vormingut.

BDOC-TM allkiri (konteineriformaat .bdoc) on BDOC allkiri ajamärgendiga. See tähendab, et digiallkirja pikaajaline tõestusväärtus on tagatud RFC 2560 standardil põhinevat ajamärgendit (time-mark) kasutades. See on Eestis vaikimisi kasutusel olnud allkirjaformaat alates 2015. aastast. Kuna tegemist on Eesti-spetsiifilise formaadiga, on eelistatud pigem .asice vormingu kasutamine.

BDOC2.1 – Eesti digitaalallkirja standardi uustöötlus 

Eesti digitaalallkirja standardi uustöötluse saab soetada Eesti Standardikeskusest. Tutvu digiallkirja standardi soetamise võimaluste ja muudatuste ajalooga.

Peamised erisused DDOC ja BDOC vahel

Oluline muudatus võrreldes DDOC-iga oli see, et .bdoc faili näol on tegu ZIP-konteineriga, mis sisaldab allkirjastatud faile, allkirju ja juhtinfot. Kuna ZIP on kokku pakitud failivorming, võivad BDOC failid DDOC failidega (mis on XML tekstifailid) võrreldes oluliselt väiksemad olla. Lisaks oli BDOC kui ZIP-formaadis failide e-kirja teel edastamine paremini toetatud (osad meiliserverid filtreerisid DDOC-formaadis manustega e-kirjad välja).

Kõik DDOC-failid jäid BDOC-formaadile ülemineku ajal kehtima ning esialgu toetas ID-tarkvara mõlemat formaati. Tänaseks on ddoc formaat reaalselt käibelt kadunud ning kasutatakse selle asemel bdoc lahendust.

Lisainfoks: