DigiDoc konteineri formaatide elutsükkel

Järgnevad tabelid annavad ülevaate ID-tarkvara erinevates versioonides ja komponentides toetatud DigiDoc konteineri formaatidest.  

Samuti on iga formaadi kohta olemas näidisfail. 

Vormingute üldinfo: 

BDOC on digitaalallkirja vorming, mis loodi selleks, et asendada Eesti-spetsiifiline DDOC (DigiDoc) digitaalallkirja vorming.  BDOC põhieesmärk on olla ühilduv rahvusvaheliste ETSI standarditega. NB! Seoses BDOC 2.1 tulekuga BDOC 1.0 ja 2.0 järgmistes tarkvara versioonides enam toetatud ei ole.  

DigiDoc 1.0 on esialgne versioon, mis oli kasutuses väga lühikest aega. Versioonid 1.1 ja 1.2 ei erine üksteisest faili formaadi osas. Versioon 1.2 loodi peale oluliste vigade leidmist versiooniga 1.1. kaasas olnud libxml2 teegi vanemas versioonis. Versioonis 1.3 on parandatud olulised erinevused XAdES standardist.  

Vastavas formaadis uue dokumendikonteineri loomine 

SK-XML 1.0  DIGIDOC-XML 1.1  DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC 1.0 BDOC 2.0 BDOC 2.1 (TM) BDOC 2.1 (TS)
Näidisfail SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1   DIGIDOC-XML 1.2   DIGIDOC-XML 1.3   BDOC-1.0   BDOC2.0   BDOC2.1   BDOC2.1_TS  
DigiDoc4 klient  -  -  -  -  -  - al. 18.6 (2018) -18.10 (2018) al. 18.6 (2018) 
DigiDoc3 klient (toeperioodi lõpp 10.2018)  -  -  - al. 3.1 (2010) – 3.11 (2015) vaikimisi formaat 3.1 (2010) – 3.9 (2014) 3.5, 3.6, 3.7 – al. 3.8 (2013) vaikimisi formaat al. 3.10 (2015) al. 3.10 (2015) 
SK DigiDoc Client (toeperioodi lõpp 2011)  ca 2002-2003 ca 2003  ca 2003-2005  2.0.10 (2005) – 2.7.11 (2011) 2.7.9 (2010, Leedu pakenduses vaid)   -  – – 
libdigidoc (DigiDoc teegid – c-teek – cdigidoc) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 1.0 (2002) – 3.6 (2012)  1.x (2003) – 3.6 (2012)  1.52 – 3.6 (2012) al. 1.7.6 (2005) 
teegi toeperioodi lõpp 12.2015 
– – – – 
jdigidoc (DigiDoc teegid – Java teek – jdigidoc) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  -  1.0 (2003) - 3.6 (2012) 1.0 (2003) - 3.6 (2012)  al. 1.1 (2005) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  3.6, 3.7 3.8 (beeta, 05.2013 al. 3.8 (2013) – 
digidoc4j (DigiDoc teegid – Java teek – digidoc4j)  – – – al. 0.2.16 (2014)* – – al. 0.2.16 (2014) al. 0.2.16 (2014) 
libdigidocpp (DigiDoc teegid – c++ teek – libdigidocpp)    -  -  - al. 3.8 (2013)*   - 3.8 (beeta, 05.2013 al. 3.8 (2013) al 3.9 (2014) 

 * Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu. 

Olemasoleva konteineri ja allkirja verifitseerimine 

SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1 DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC 1.0 BDOC 2.0 BDOC 2.1 (TM) BDOC 2.1 (TS)
DigiDoc4 klient al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  
DigiDoc3 klient (toeperioodi lõpp 10.2018) al. 3.1 (2010) al. 3.1 (2010) al. 3.1 (2010) al. 3.1 (2010) 3.5, 3.6, 3.7 – al. 3.8 (2013) al. 3.9 (2014) 
SK DigiDoc Client (toeperioodi lõpp 2011)  al. 2002- 2.7.11 (2011) al. ca 2003 - 2.7.11 (2011) al. ca 2003 - 2.7.11 (2011) al. 2.0.10 (2005) - 2.7.11 (2011) 2.7.8 (2010) - 2.7.11 (2011) -  – – 
libdigidoc (DigiDoc teegid – c-teek – cdigidoc) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 al. 1.0 (2002)  
teegi toeperioodi lõpp 12.2015 
al. 1.x (2003)  
teegi toeperioodi lõpp 12.2015 
al. 1.52 
teegi toeperioodi lõpp 12.2015 
al. 1.7.6 (2005) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 – – – – 
jdigidoc (DigiDoc teegid – Java teek – jdigidoc) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  - al. 1.0 (2003) 
teegitoeperioodi lõpp 06.2016 
al. 1.0 (2003) 
teegitoeperioodi lõpp 06.2016 
al. 1.1 (2005) teegitoeperioodi lõpp 06.2016   3.6, 3.7 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) – 
digidoc4j (DigiDoc teegid – Java teek – digidoc4j)  – – – al. 0.2.16 (2014)* – – al. 0.2.16 (2014) al. 0.2.16 (2014) 
libdigidocpp (DigiDoc teegid – c++ teek – libdigidocpp) -  -  - al. 3.8 (2013)*   - 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) al. 3.9 (2014) 

* Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu. 

Olemasolevale dokumendikonteinerile allkirja lisamine või eemaldamine 

SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1 DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC 1.0 BDOC 2.0 BDOC 2.1 (TM) BDOC 2.1 (TS)
DigiDoc4 klient  -  -  -  -  -  - al. 18.6 (2018) -18.10 (2018) al. 18.6 (2018) 
DigiDoc3 klient (toeperioodi lõpp 10.2018) al. 3.1 (2010) – 3.6 (2012)* al. 3.1 (2010) – 3.6 (2012)* al. 3.1 (2010) – 3.6 (2012)* al. 3.1 (2010) – 3.11 (2015) 3.5, 3.6, 3.7 – al. 3.8 (2013) al. 3.10 (2015) 
SK DigiDoc Client (toeperioodi lõpp 2011)  al. 2002 - 2.7.11 (2011) al. ca 2003 - 2.7.11 (2011) al. ca 2003- 2.7.11 (2011) al. 2.0.10 (2005) - 2.7.11 (2011) 2.7.8 (2010) - 2.7.11 (2011) -  – – 
libdigidoc (DigiDoc teegid – c-teek – cdigidoc) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 al. 1.0 (2002) - 3.6 (2012)* al. 1.x (2003) - 3.6 (2012)* al. 1.52 - 3.6 (2012)* al. 1.7.6 (2005) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 – – – – 
jdigidoc (DigiDoc teegid – Java teek – jdigidoc) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  - al. 1.0 (2003)- 3.6 (2012)* al. 1.0 (2003) - 3.6 (2012)* al. 1.1 (2005) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  3.6, 3.7 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) – 
digidoc4j (DigiDoc teegid – Java teek – digidoc4j)– – – al. 0.2.16 (2014)** – – al. 0.2.16 (2014) al. 0.2.16 (2014) 
libdigidocpp (DigiDoc teegid – c++ teek – libdigidocpp) -  -  - al. 3.8 (2013)**   - 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) al. 3.9 (2014) 

* Vastav funktsionaalsus on tarkvaras olemas, ent seda ei ole testitud alates 3.x versioonist 

** Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu.