DigiDoc konteineri formaatide elutsükkel

Järgnevad tabelid annavad ülevaate ID-tarkvara erinevates versioonides ja komponentides toetatud DigiDoc konteineri formaatidest.

Samuti on iga formaadi kohta olemas näidisfail.

Eesti riik tagab, et on olemas lahendus varem kasutusel olnud vormingutes digiallkirjastatud dokumentide avamiseks. Täna saab kõiki Eestis kasutusel olnud allkirjavorminguid avada DigiDoc4 rakenduse abil.

Vormingute üldinfo:

BDOC on digitaalallkirja vorming, mis loodi selleks, et asendada Eesti-spetsiifiline DDOC (DigiDoc) digitaalallkirja vorming.  BDOC põhieesmärk on olla ühilduv rahvusvaheliste ETSI standarditega. NB! Seoses BDOC 2.1 tulekuga BDOC 1.0 ja 2.0 järgmistes tarkvara versioonides enam toetatud ei ole.

DigiDoc 1.0 on esialgne versioon, mis oli kasutuses väga lühikest aega. Versioonid 1.1 ja 1.2 ei erine üksteisest faili formaadi osas. Versioon 1.2 loodi peale oluliste vigade leidmist versiooniga 1.1. kaasas olnud libxml2 teegi vanemas versioonis. Versioonis 1.3 on parandatud olulised erinevused XAdES standardist.

Vastavas formaadis uue dokumendikonteineri loomine

SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1 DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC 1.0 BDOC 2.0 BDOC 2.1 (TM) BDOC 2.1 (TS)
Näidisfail SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1 DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC-1.0 BDOC2.0 BDOC2.1 BDOC2.1_TS
DigiDoc4 klient - - - - - - al. 18.6 (2018) -18.10 (2018) al. 18.6 (2018)
DigiDoc3 klient (toeperioodi lõpp 10.2018) - - - al. 3.1 (2010) - 3.11 (2015) vaikimisi formaat 3.1 (2010) - 3.9 (2014) 3.5, 3.6, 3.7 - al. 3.8 (2013) vaikimisi formaat al. 3.10 (2015) al. 3.10 (2015)
SK DigiDoc Client (toeperioodi lõpp 2011) ca 2002-2003 ca 2003 ca 2003-2005 2.0.10 (2005) - 2.7.11 (2011) 2.7.9 (2010, Leedu pakenduses vaid) - - -
libdigidoc (toeperioodi lõpp 12.2015) 1.0 (2002) - 3.6 (2012)  1.x (2003) - 3.6 (2012)  1.52 - 3.6 (2012) al. 1.7.6 (2005) 
teegi toeperioodi lõpp 12.2015
- - - -
jdigidoc (toeperioodi lõpp 06.2016) -  1.0 (2003) - 3.6 (2012) 1.0 (2003) - 3.6 (2012) al. 1.1 (2005) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  3.6, 3.7 3.8 (beeta, 05.2013 al. 3.8 (2013) -
DigiDoc4j - - al. 0.2.16 (2014)* - - al. 0.2.16 (2014) - 5.1.0 (2023) al. 0.2.16 (2014)
libdigidocpp - -  -  al. 3.8 (2013)*  - 3.8 (beeta, 05.2013 al. 3.8 (2013) - 3.15.0 (2023) al 3.9 (2014)

 * Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu.

Olemasoleva konteineri ja allkirja verifitseerimine

SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1 DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC 1.0 BDOC 2.0 BDOC 2.1 (TM) BDOC 2.1 (TS)
DigiDoc4 klient al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)  al. 18.6 (2018)
DigiDoc3 klient (toeperioodi lõpp 10.2018) al. 3.1 (2010) al. 3.1 (2010) al. 3.1 (2010) al. 3.1 (2010) 3.5, 3.6, 3.7 - al. 3.8 (2013) al. 3.9 (2014)
SK DigiDoc Client (toeperioodi lõpp 2011)  al. 2002- 2.7.11 (2011) al. ca 2003 - 2.7.11 (2011) al. ca 2003 - 2.7.11 (2011) al. 2.0.10 (2005) - 2.7.11 (2011) 2.7.8 (2010) - 2.7.11 (2011) - - -
libdigidoc (toeperioodi lõpp 12.2015) al. 1.0 (2002)  
teegi toeperioodi lõpp 12.2015
al. 1.x (2003)  
teegi toeperioodi lõpp 12.2015
al. 1.52 
teegi toeperioodi lõpp 12.2015
al. 1.7.6 (2005) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 - - - -
jdigidoc (toeperioodi lõpp 06.2016) - al. 1.0 (2003) 
teegitoeperioodi lõpp 06.2016
al. 1.0 (2003) 
teegitoeperioodi lõpp 06.2016
al. 1.1 (2005) teegitoeperioodi lõpp 06.2016  3.6, 3.7 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) -
DigiDoc4j - - - al. 0.2.16 (2014)* - - al. 0.2.16 (2014) al. 0.2.16 (2014)
libdigidocpp - - - al. 3.8 (2013)*  - 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) al. 3.9 (2014)

* Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu.

Olemasolevale dokumendikonteinerile allkirja lisamine või eemaldamine

SK-XML 1.0 DIGIDOC-XML 1.1 DIGIDOC-XML 1.2 DIGIDOC-XML 1.3 BDOC 1.0 BDOC 2.0 BDOC 2.1 (TM) BDOC 2.1 (TS)
DigiDoc4 klient - - - - - - al. 18.6 (2018) -18.10 (2018) al. 18.6 (2018)
DigiDoc3 klient (toeperioodi lõpp 10.2018) al. 3.1 (2010) - 3.6 (2012)* al. 3.1 (2010) - 3.6 (2012)* al. 3.1 (2010) - 3.6 (2012)* al. 3.1 (2010) - 3.11 (2015) 3.5, 3.6, 3.7 - al. 3.8 (2013) al. 3.10 (2015)
SK DigiDoc Client (toeperioodi lõpp 2011)  al. 2002 - 2.7.11 (2011) al. ca 2003 - 2.7.11 (2011) al. ca 2003- 2.7.11 (2011) al. 2.0.10 (2005) - 2.7.11 (2011) 2.7.8 (2010) - 2.7.11 (2011) - - -
libdigidoc (toeperioodi lõpp 12.2015) al. 1.0 (2002) - 3.6 (2012)* al. 1.x (2003) - 3.6 (2012)* al. 1.52 - 3.6 (2012)* al. 1.7.6 (2005) teegi toeperioodi lõpp 12.2015 - - - -
jdigidoc (toeperioodi lõpp 06.2016) - al. 1.0 (2003)- 3.6 (2012)* al. 1.0 (2003) - 3.6 (2012)* al. 1.1 (2005) teegi toeperioodi lõpp 06.2016  3.6, 3.7 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) -
DigiDoc4j - - - al. 0.2.16 (2014)** - - al. 0.2.16 (2014) - 5.1.0 (2023) al. 0.2.16 (2014)
libdigidocpp - - - al. 3.8 (2013)**  - 3.8 (beeta 05.2013) al. 3.8 (2013) - 3.15.0 (2023) al. 3.9 (2014)

* Vastav funktsionaalsus on tarkvaras olemas, ent seda ei ole testitud alates 3.x versioonist.

** Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu.