DigiDoc teegid: ülevaade

DigiDoc teekide ehk libraryde abil saad luua DigiDoc-ühilduvaid rakendusi. 

java teek:  digidoc4j  

  • DigiDoc4j on Java teek digiallkirjastamiseks, mõeldud asendama olemasolevat JDigiDoc Java teeki 
  • Digidoc4j alusteegina kasutatakse Euroopa Komisjoni hallatavat  SD-DSS tarkvarateeki.  

java teek krüpteerimiseks:  cdoc4j  

  • Cdoc4j on Java teek failide krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks, mõeldud asendama JDigiDoc Java teegis oleva krüpteerimise ja dekrüpteerimise funktsionaalsust. 
  • Toetatud (ja soovitatud) on CDOC 1.1 – AES-256-GCM, RSA and EC adressaatide kasutamine  

Multiplatvormne  C++ teek libdigidocpp  

  • mõeldud asendama alates 2002. aastast kasutusel olnud libdigidoc C-teeki ja Windowsi COM teeki, mille iseseisva kasutamise tugi kadus 2015. Aastal 
  • Toetatud on nii ASiC-E XAdES ehk BDOC 2.1 allkirjaformaat kui DDOC (wrapper, kasutades SiVa valideerimisteenust) 

DigiDoc teegid ja neis toetatud failiformaadid: 

Toetatud formaadid – erinevate konteinerite formaatide elutsüklid.  

Uute arenduste lõpp – ei võeta enam vastu tehnilise lahenduse muudatusettepanekuid ja lisafunktsionaalsuste taotlusi, teostatakse vaid kriitilisi veaparandusi 

Toeperioodi lõpp – arendustöid enam ei teostata ja uusi versioone ei väljastata, lõpeb arendajate tugi 

Teek Toetatud formaadid Toeperioodi algus Uute arenduste lõpp Toeperioodi lõpp
digidoc4j – java teek BDOC-TS, BDOC-TM, DDOC* 12.2014
cdoc4j – java teek krüpteerimiseks CDOC 1.1 – AES-256-GCM, RSA ja ECC 01.2018
JDigiDoc – teek Java rakenduste tarbeks 
NB! Ei ole enam toetatud!
BDOC-TM, DDOC, CDOC 200306.2015 06.2016
libdigidocpp – multiplatvormne C++ teek BDOC-TS, BDOC-TM, DDOC*12.2013
NDigiDoc – teek .NET rakendustes krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks
NB! Ei ole enam toetatud!
CDOC2012 03.2015 (v3.9) 03.2016
cdigidoc – multiplatvormne C-teek 
NB! Ei ole enam toetatud!
DDOC, CDOC2002 12.2014 (v3.10) 12.2015
COM teek Windowsi platvormil kasutamiseks 
NB! Ei ole enam toetatud!
DDOC2002 08.2013 (v3.7.2) 08.2015

* Allkirjaformaat on toetatud baasteegi kaudu.