DigiDoc teegid: ülevaade

DigiDoc teekide abil on võimalik integreerida digiallkirjade loomist ja valideerimist ning krüpteerimist ja dekrüpteerimist enda süsteemidesse ja rakendustesse.

Java teek:  DigiDoc4j

  • DigiDoc4j on Java teek digiallkirjade loomiseks ja valideerimiseks.

Java teek krüpteerimiseks:  cdoc4j

  • Cdoc4j on Java teek failide krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks.

Multiplatvormne  C++ teek libdigidocpp

  • Libdigidocpp on C++ teek digiallkirjade loomiseks ja valideerimiseks.

DigiDoc teegid ja neis toetatud failiformaadid:

Toetatud formaadiderinevate konteinerite formaatide elutsüklid.

Uute arenduste lõpp – ei võeta enam vastu tehnilise lahenduse muudatusettepanekuid ja lisafunktsionaalsuste taotlusi, teostatakse vaid kriitilisi veaparandusi.

Toeperioodi lõpp – arendustöid enam ei teostata ja uusi versioone ei väljastata, lõpeb arendajate tugi.

Teek Toetatud formaadid Toeperioodi algus Uute arenduste lõpp Toeperioodi lõpp
DigiDoc4j – java teek digiallkirjade loomiseks ja valideerimiseks ASiC-E, CDOC, ASIC-S, DDOC 12.2014 - -
libdigidocpp – multiplatvormne C++ teek digiallkirjade loomiseks ja valideerimiseks ASiC-E, CDOC, ASIC-S, DDOC 12.2013 - -
cdoc4j – java teek krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks CDOC 01.2018 - -
JDigiDoc – teek Java rakenduste tarbeks
NB! Ei ole enam toetatud!
BDOC-TM, DDOC, CDOC 2003 06.2015 06.2016
NDigiDoc – .NET teek rakendustes krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks
NB! Ei ole enam toetatud!
CDOC 2012 03.2015 (v3.9) 03.2016
cdigidoc – multiplatvormne C-teek
NB! Ei ole enam toetatud!
DDOC, CDOC 2002 12.2014 (v3.10) 12.2015
COM teek Windowsi platvormil kasutamiseks
NB! Ei ole enam toetatud!
DDOC 2002 08.2013 (v3.7.2) 08.2015