Häired autentimis- ja allkirjastamisteenustes

26.11.2020

SK ID Solutions andis teada, et teeb ajavahemikul 26.11.2020 23.00 kuni 27.11.2020 03.00 IT-taristu plaanilisi hooldustöid.

Hooldustöödest tingituna võib esineda sel ajaperioodil häireid autentimis- ja allkirjastamisteenustes.

Teenustesse, mis kasutavad sisenemiseks Riigi autentimisteenust, on sel perioodil võimalik ID-kaardiga sisse logida, kuid teiste teenuste puhul ei pruugi sisse logimine ja allkirjastamine nimetatud perioodil õnnestuda.

Riigi autentimisteenusega on liitunud 48 asutust 187 infosüsteemiga, sh riigiportaal eesti.ee, haridusportaal edu.ee, Maanteeameti e-teenindus, Tallinna Linnavalitsus, RIHA, ePRIA, ehitusregister, rahvastikuregister, teeregister, e-töötukassa, eToetus, SKAIS, Riiklik patsiendiportaal, EIS, ETIS, Eesti spordiregister, Oksjonikeskus jt.

Kui pärast hooldustöid esineb teenuste kasutamisel probleeme, kirjutage palun aadressil [email protected].