ID-kaardi tarkvara uus versioon muudab DDOC-allkirjade staatust

13.07.2021

Riigi infosüsteemi amet avaldas 13. juulil ID-tarkvara uue versiooni 2021.06, mis lisab DDOC-vormingus dokumendi allkirjade kehtivusele hoiatuse.

Uuest versioonist alates kuvatakse DDOC-vormingus dokumendi digiallkirjade staatuseks „Allkiri kehtib (hoiatusega)“. Staatus muutub, sest DDOC-allkirjad põhinevad nüüdseks nõrgaks hinnatud räsialgoritmil SHA-1, mistõttu ei ole need kaitstud võltsimise või muutmise eest.

Allkirja staatus ei muutu nendel DDOC-vormingus digitaalselt allkirjastatud dokumentidel, millele lisati enne 1. juulit 2018 ajaserveri ajatempel, sest uus ajatempliga ümbrik aitab tuvastada vana ümbriku avamist ja muutmist.

ID-tarkvara (versioon 2021.06) peamised uuendused ja muudatused:

  • DDOC-vormingus allkirjade staatuse muudatus
  • lisandub Apple ARM arhitektuuri tugi
  • lisandub Ubuntu 21.04 ID-tarkvara tugi
  • lõpeb macOS 10.13 ja Ubuntu 20.10 tugi
  • komponentide uuendused ja veaparandused

Täpsem info ID-tarkvara muudatuste kohta (https://www.id.ee/artikkel/id-tarkvara-versioonide-info-release-notes/). ID-tarkvara värskeima versiooni saab alla laadida veebilehelt https://www.id.ee.