ID-tarkvara erinevates versioonides toetatud ID-kaardi põlvkonnad

ID-kaarti väljastatakse Eestis alates 2002. aastast. Nende aastate jooksul on muudetud kaartidel nii visuaalseid turvaelemente ja kujundust kui ka kaardil oleva kiibirakendust. Kiibirakendusega seotud muudatused on eelkõige olulised tarkvaraarendajatele. Täiendavat infot kiibirakenduste spetsifikatsioonide kohta leiad  ID-kaardi dokumentatsioonist.

Samuti on oluline teada, et ID-tarkvara kõige uuemas versioonis on toetatud kõik ID-kaardi erinevad põlvkonnad. Vanemad tarkvarad uuemaid ID-kaarte ei pruugi toetada.

Digitaalsete dokumentide kehtivus:

  • Aastatel 2002 kuni 2006 väljastatud ID-kaardid kehtisid 10 aastat  ja sertifikaate tuli uuendada iga kolme aasta tagant.  Alates 2007. aastast on ID-kaardi kehtivus 5 aastat ja sama kaua kehtivad ka sertifikaadid.
  • Digi-ID ja e-residendi kaardi ning sertifikaatide kehtivus on 2018 aastast alates samuti 5 aastat.
  • Elamisloakaart kehtib kuni 5 aastat, kuid mitte kauem, kui kehtib sellele isikule välja antud elamisluba või elamisõigus.

ID-kaardi põlvkondade tugi ID-tarkvaras

Millal alustati väljastamist Dokumendi liik ID-kaardi kiibirakenduse versioon Millistes ID-tarkvara versioonides on toetatud?
02.2002 ID-kaart 1.0 ver. 3.1 ja uuem
10.2010 digi-ID 1.1 Windows op. süsteem ver. 3.2 ja uuem, kõik teised op. süsteemid ver. 3.3 ja uuem
01.2011 ID-kaart, elamisloakaart 3.0 ver. 3.3 ja uuem
01.2012 ID-kaart, elamisloakaart 3.4 ver. 3.5 ja uuem
10.2014* ID-kaart, digi-ID, e-resident, elamisloakaart 3.5 ver. 3.8 ja uuem
25.10.2017** ID-kaart, digi-ID, e-resident, elamisloakaart 3.5.8 ver 17.10 ja uuem
03.12.2018 ID-kaart, digi-ID, e-resident, elamisloakaart    ver 18.12 ja uuem

* ID-kaartide väljastamist alustati 16. oktoober 2014, elamisloakaarte 19. detsember 2014 sh SHA-256 räsialgoritmiga sertifikaate väljastatakse alates 01.01.2015. Digi-ID ja e-residendi kaarte väljastatakse alates 01. detsember 2014.

** ID-kaardi sertifikaatide puhul võetakse kasutusse elliptiliste-kõverate krüptograafia.