Liitu ID-tarkvara teavituslistiga!

Kutsume kõiki ID-tarkvara kasutajaid liituma RIA teavituslistiga, et olla kursis kõige värskemate uudistega.

Läbi teavituslisti jõuab Sinuni info:

  • intsidentidest, mis mõjutavad libdigidocpp teeki, Web eID kasutavaid teenuseid ning ID-tarkvara,
  • info muudatustest, mis mõjutavad libdigidocpp teeki, Web eID kasutavaid teenuseid ning ID-tarkvara,
  • uutest ID-tarkvara versioonidest (release notes),
  • arendajate/integraatorite üritustest,
  • muudest ID-tarkvaraga seotud sündmustest.

Teavituslistiga liitumiseks edasta oma kontaktandmed (kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kontaktisiku e-posti aadress) [email protected] aadressile.

Kui Sa ei soovi enam ID-tarkvara teavitusi saada, palume saata sellekohase avalduse [email protected] aadressile.