RIA lõpetab SiVa valideerimisteenuses SOAP otspunktide toe

SiVa valideerimisteenuse 3.9.0 versioonis lõpetatakse SOAP otspunktide tugi 2024. a III kvartalis. Muudatus puudutab kõiki integraatoreid, kes kasutavad enda teenustes SiVa valideerimisteenust ning edastavad päringuid läbi X-Tee SOAP otspunkti.

Päringud mida edastatakse läbi X-Tee REST protokolli jäävad endiselt töösse.