ID-tarkvara andmekaitsetingimused

Riigi Infosüsteemi Ameti andmekaitsetingimuste dokument selgitab, kuidas toimub ID-tarkvara (seal hulgas DigiDoc4 klient, RIA e-allkirja valideerimisteenus SiVa ning RIA DigiDoc mobiilirakendus) puhul isikuandmete kasutamine: milliseid andmeid, mis eesmärgil ja kellele edastatakse.

 • Andmekaitsetingimused, kehtiv alates 15.04.2024

  Vaata Peida

  Riigi Infosüsteemi Ameti ID-tarkvara andmekaitsetingimused

  Kinnitatud 15.04.2024

  Käesolevas dokumendis selgitame, milliseid isikuandmeid, mis eesmärgil Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi RIA) ID-tarkvara töötleb, sh millistele  kolmandast isikust teenusepakkujale, mis eesmärgil, milliseid andmeid edastab.

  1. Käesolevad andmekaitsetingimused rakenduvad:
   1. DigiDoc4 klient;
   2. RIA DigiDoc mobiilirakendused (iOS ja Android);
   3. RIA e-allkirja valideerimisteenus (SiVa);
   4. Web eID brauserilaiendus.
  2. Andmesubjekt (edaspidi kasutaja) on füüsiline isik, kes kasutab ID-tarkvara.
  3. TÖÖDELDAVATE ANDMETE KOOSSEIS
   1. DigiDoc4 klient, RIA DigiDoc mobiilirakendus ja tarkvara automaatse uuenduse kontrolli rakendus pöörduvad regulaarselt Riigi Infosüsteemi Ameti serveri poole, et kontrollida saadaolevaid tarkvara ja konfiguratsiooni uuendusi. Rakendus edastab serverile:
    1. tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti või telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. arvuti või telefoni keeleseaded;
    4. kaardilugeja ja kaardilugeja draiveri info, juhul kui lugeja on ühendatud;
    5. kasutaja IP-aadress.
   2. DigiDoc4 kliendiga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi kehtivuskinnitusteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. kasutaja sertifikaadi seerianumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   3. DigiDoc4 kliendiga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi ajatempliteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirja räsi (e allkirja sõnumilühend);
    5. kasutaja IP-aadress.
   4. DigiDoc4 kliendi kaudu Mobiil-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi MID REST API veebiteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja telefoninumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   5. DigiDoc4 kliendi kaudu Smart-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi Smart-ID teenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja IP-aadress.
   6. Allkirjastatud PDF ja DDOC dokumentide ning CAdES allkirja sisaldavate dokumentide e-allkirja DigiDoc4 kliendi kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) pealkiri;
     2. terve dokument;
     3. allkirjastaja sertifikaadi info.
   7. DigiDoc4 kliendi käivitamisel edastatakse Eesti usaldusnimekirja laadimiseks usaldusnimekirja pidajale, kelleks on Riigi Infosüsteemi Amet (sr.riik.ee):
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress.
   8. RIA DigiDoc mobiilirakendusega allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi kehtivuskinnitusteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. kasutaja sertifikaadi seerianumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   9. RIA DigiDoc mobiilirakendusega allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi ajatempliteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirja räsi (e allkirja sõnumilühend);
    5. kasutaja IP-aadress.
   10. RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu Mobiil-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi MID REST API veebiteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja telefoninumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   11. RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu Smart-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi Smart-ID teenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja IP-aadress.
   12. Allkirjastatud PDF ja DDOC dokumentide e-allkirja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) pealkiri;
     2. terve dokument;
     3. allkirjastaja sertifikaadi info.
   13. RIA DigiDoc mobiilirakenduse käivitamisel edastatakse Eesti usaldusnimekirja laadimiseks usaldusnimekirja pidajale, kelleks on Riigi Infosüsteemi Amet (sr.riik.ee):
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress.
   14. ID-kaardiga e-teenusesse autentides kasutades Web eID brauserilaiendust edastatakse e-teenusele:
    1. kasutaja ID-kaardi autentimissertifikaat;
    2. veebisaidi aadress (URL);
   15. ID-kaardiga e-teenuses allkirjastades kasutades Web eID brauserilaiendust edastatakse e-teenusele:
    1. kasutaja ID-kaardi allkirjastamissertifikaat
  4. RIIGI INFOSÜSTEEMI AMETI LOGID
   1. ID-tarkvara kasutamisel punktides 3.3 – 3.5, 3.9 – 3.11 nimetatud ajatempli, Mobiil-ID ja Smart-ID päringud teostatakse RIA infosüsteemide kaudu, kus need logitakse.
   2. Samuti logitakse RIAs punktides 3.1, 3.6 – 3.7, 3.12 – 3.13 pöördumised.
   3. ID-tarkvara kasutamisel punktides 3.14 ja 3.15 ei logi RIA andmeid.
   4. RIA säilitab logisid 1 aasta.
   5. Logiandmeid väljastatakse seaduse alusel, näiteks andmesubjektile tema enda taotlusel, tema nõusoleku alusel või muul seaduses sätestatud alusel (näiteks õiguskaitseasutusele kriminaalmenetluses).
  Peida

Vanemad versioonid andmekaitsetingimustest:

 • Andmekaitsetingimused, kehtiv kuni 14.04.2024

  Vaata Peida

  Riigi Infosüsteemi Ameti ID-tarkvara andmekaitsetingimused
  Kinnitatud 02.02.2023

  Käesolevas dokumendis selgitame, milliseid isikuandmeid, mis eesmärgil Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi RIA) ID-tarkvara töötleb, sh millistele kolmandast isikust teenusepakkujale, mis eesmärgil, milliseid andmeid edastab.

  1. Käesolevad andmekaitsetingimused rakenduvad:
   1. DigiDoc4 klient;
   2. RIA DigiDoc mobiilirakendused (iOS ja Android);
   3. RIA e-allkirja valideerimisteenus (SiVa);
   4. Web eID brauserilaiendus.
  2. Andmesubjekt (edaspidi kasutaja) on füüsiline isik, kes kasutab ID-tarkvara.
  3. TÖÖDELDAVATE ANDMETE KOOSSEIS
   1. DigiDoc4 klient, RIA DigiDoc mobiilirakendus ja tarkvara automaatse uuenduse kontrolli rakendus pöörduvad regulaarselt Riigi Infosüsteemi Ameti serveri poole, et kontrollida saadaolevaid tarkvara ja konfiguratsiooni uuendusi. Rakendus edastab serverile:
    1. tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti või telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. arvuti või telefoni keeleseaded:
    4. kaardilugeja ja kaardilugeja draiveri info, juhul kui lugeja on ühendatud;
    5. kasutaja IP-aadress.
   2. DigiDoc4 kliendiga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi kehtivuskinnitusteenusele
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) formaadi info;
    5. kasutaja sertifikaadi seerianumber;
    6. kasutaja IP-aadress.
   3. DigiDoc4 kliendiga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi ajatempliteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirja räsi (e allkirja sõnumilühend);
    5. kasutaja IP-aadress.
   4. DigiDoc4 kliendi kaudu Mobiil-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi MID REST API veebiteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja telefoninumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   5. DigiDoc4 kliendi kaudu Smart-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi Smart-ID teenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja IP-aadress.
   6. Allkirjastatud PDF dokumentide e-allkirja DigiDoc4 kliendi kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. terve dokument;
     2. allkirjastaja sertifikaadi info.
   7. Allkirjastatud DDOC dokumentide e-allkirja DigiDoc4 kliendi kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) pealkiri;
     2. terve dokument;
     3. allkirjastaja sertifikaadi info.
   8. DigiDoc4 kliendi käivitamisel edastatakse Eesti usaldusnimekirja laadimiseks usaldusnimekirja pidajale, kelleks on Riigi Infosüsteemi Amet (sr.riik.ee):
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress.
   9. DigiDoc4 kliendi kaudu dokumendifoto laadimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ametile:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikutuvastussertifikaat;
    4. kasutaja IP-aadress.
   10. RIA DigiDoc mobiilirakendusega allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASikehtivuskinnitusteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) formaadi info;
    5. kasutaja sertifikaadi seerianumber;
    6. kasutaja IP-aadress.
   11. RIA DigiDoc mobiilirakendusega allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASiajatempliteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirja räsi (e allkirja sõnumilühend);
    5. kasutaja IP-aadress.
   12. RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu Mobiil-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi MID REST API veebiteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja telefoninumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   13. RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu Smart-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi Smart-ID teenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja IP-aadress.
   14. Allkirjastatud PDF dokumentide e-allkirja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. terve dokument,
     2. allkirjastaja sertifikaadi info.
   15. Allkirjastatud DDOC dokumentide e-allkirja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) pealkiri;
     2. terve dokument;
     3. allkirjastaja sertifikaadi info.
   16. RIA DigiDoc mobiilirakenduse käivitamisel edastatakse Eesti usaldusnimekirja laadimiseks usaldusnimekirja pidajale, kelleks on Riigi Infosüsteemi Amet (sr.riik.ee):
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress.
   17. ID-kaardiga e-teenusesse autentides kasutades Web eID brauserilaiendust edastatakse e-teenusele:
    1. kasutaja ID-kaardi autentimissertifikaat;
    2. veebisaidi aadress (URL);
   18. ID-kaardiga e-teenuses allkirjastades kasutades Web eID brauserilaiendust edastatakse e-teenusele:
    1. kasutaja ID-kaardi allkirjastamissertifikaat
  4. RIIGI INFOSÜSTEEMI AMETI LOGID
   1. ID-tarkvara kasutamisel punktides 3.3 – 3.5, 3.11 – 3.13 nimetatud ajatempli, Mobiil-ID ja Smart-ID päringud teostatakse RIA infosüsteemide kaudu, kus need logitakse.
   2. Samuti logitakse RIAs punktides 3.1, 3.6 – 3.9, 3.14 – 3.16 pöördumised.
   3. ID-tarkvara kasutamisel punktides 3.17 ja 3.18 ei logi RIA andmeid.
   4. RIA säilitab logisid 1 aasta.
   5. Logiandmeid väljastatakse seaduse alusel, näiteks andmesubjektile tema enda taotlusel, tema nõusoleku alusel või muul seaduses sätestatud alusel (näiteks õiguskaitseasutusele kriminaalmenetluses).
  Peida
 • Andmekaitsetingimused, kehtiv kuni 01.02.2023

  Vaata Peida

  Riigi Infosüsteemi Ameti ID-tarkvara andmekaitsetingimused

  Kinnitatud 20.07.2022

  Käesolevas dokumendis selgitame, milliseid isikuandmeid, mis eesmärgil Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi RIA) ID-tarkvara töötleb, sh millistele kolmandast isikust teenusepakkujale, mis eesmärgil, milliseid andmeid edastab.

  1. Käesolevad andmekaitsetingimused rakenduvad:
   1. DigiDoc4 klient;
   2. RIA DigiDoc mobiilirakendused (iOS ja Android);
   3. RIA e-allkirja valideerimisteenus (SiVa);
   4. Web eID brauserilaiendus.
  2. Andmesubjekt (edaspidi kasutaja) on füüsiline isik, kes kasutab ID-tarkvara.
  3. TÖÖDELDAVATE ANDMETE KOOSSEIS
   1. DigiDoc4 klient, RIA DigiDoc mobiilirakendus ja tarkvara automaatse uuenduse kontrolli rakendus pöörduvad regulaarselt Riigi Infosüsteemi Ameti serveri poole, et kontrollida saadaolevaid tarkvara ja konfiguratsiooni uuendusi. Rakendus edastab serverile:
    1. tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti või telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. arvuti või telefoni keeleseaded:
    4. kaardilugeja ja kaardilugeja draiveri info, juhul kui lugeja on ühendatud;
    5. kasutaja IP-aadress.
   2. DigiDoc4 kliendiga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi kehtivuskinnitusteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) formaadi info;
    5. kasutaja sertifikaadi seerianumber;
    6. kasutaja IP-aadress.
   3. DigiDoc4 kliendiga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi ajatempliteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirja räsi (e allkirja sõnumilühend);
    5. kasutaja IP-aadress.
   4. DigiDoc4 kliendi kaudu Mobiil-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi MID REST API veebiteenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja telefoninumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   5. DigiDoc4 kliendi kaudu Smart-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi Smart-ID teenusele:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja IP-aadress.
   6. Allkirjastatud PDF dokumentide e-allkirja DigiDoc4 kliendi kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. terve dokument;
     2. allkirjastaja sertifikaadi info.
   7. Allkirjastatud DDOC dokumentide e-allkirja DigiDoc4 kliendi kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) pealkiri;
     2. terve dokument;
     3. allkirjastaja sertifikaadi info.
   8. DigiDoc4 kliendi käivitamisel edastatakse Eesti usaldusnimekirja laadimiseks usaldusnimekirja pidajale, kelleks on Riigi Infosüsteemi Amet (sr.riik.ee):
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress.
   9. DigiDoc4 kliendi kaudu dokumendifoto laadimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ametile:
    1. DigiDoc4 klient tarkvaraversiooni number;
    2. arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikutuvastussertifikaat;
    4. kasutaja IP-aadress.
   10. RIA DigiDoc mobiilirakendusega allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASikehtivuskinnitusteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) formaadi info;
    5. kasutaja sertifikaadi seerianumber;
    6. kasutaja IP-aadress.
   11. RIA DigiDoc mobiilirakendusega allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASiajatempliteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. DigiDoc teegi versiooni number;
    3. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    4. allkirja räsi (e allkirja sõnumilühend);
    5. kasutaja IP-aadress.
   12. RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu Mobiil-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi MID REST API veebiteenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja telefoninumber;
    5. kasutaja IP-aadress.
   13. RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu Smart-IDga allkirjastamisel edastatakse SK ID Solutions ASi Smart-ID teenusele:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja isikukood;
    4. kasutaja IP-aadress.
   14. Allkirjastatud PDF dokumentide e-allkirja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. terve dokument,
     2. allkirjastaja sertifikaadi info.
   15. Allkirjastatud DDOC dokumentide e-allkirja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kaudu valideerimisel edastatakse Riigi Infosüsteemi Ameti e-allkirja valideerimisteenusele SiVa:
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress;
    4. allkirjastatud dokument, sh
     1. allkirjastatava ümbriku (e konteineri) pealkiri;
     2. terve dokument;
     3. allkirjastaja sertifikaadi info.
   16. RIA DigiDoc mobiilirakenduse käivitamisel edastatakse Eesti usaldusnimekirja laadimiseks usaldusnimekirja pidajale, kelleks on Riigi Infosüsteemi Amet (sr.riik.ee):
    1. RIA DigiDoc mobiilirakenduse versiooni number;
    2. telefoni operatsioonisüsteemi nimi ja versiooni number;
    3. kasutaja IP-aadress.
   17. ID-kaardiga e-teenusesse autentides kasutades Web eID brauserilaiendust edastatakse e- teenusele:
    1. kasutaja ID-kaardi autentimissertifikaat
   18. ID-kaardiga e-teenuses allkirjastades kasutades Web eID brauserilaiendust edastatakse e- teenusele:
    1. kasutaja ID-kaardi allkirjastamissertifikaat
  4. RIIGI INFOSÜSTEEMI AMETI LOGID
   1. ID-tarkvara kasutamisel punktides 3.3 – 3.5, 3.11 – 3.13 nimetatud ajatempli, Mobiil-ID ja Smart-ID päringud teostatakse RIA infosüsteemide kaudu, kus need logitakse.
   2. Samuti logitakse RIAs punktides 3.1, 3.6 – 3.9, 3.14 – 3.16 pöördumised.
   3. ID-tarkvara kasutamisel punktides 3.17 ja 3.18 ei logi RIA andmeid.
   4. RIA säilitab logisid 1 aasta.
   5. Logiandmeid väljastatakse seaduse alusel, näiteks andmesubjektile tema enda taotlusel, tema nõusoleku alusel või muul seaduses sätestatud alusel (näiteks õiguskaitseasutusele kriminaalmenetluses).
  Peida