Sertifikaatide usaldusnimekirja (TSL) kasutamine tarkvarateekides

Usaldusnimekirjad (inglise keeles Trust Service Status Lists) ehk TSLid on olulised komponendid, mis aitavad luua usaldust e-turul tegutsejate seas, võimaldades kasutajatel kindlaks teha, milline on usaldusteenuse osutajate ja nende teenuste kvalifitseeritud staatus praegu ja milline on see olnud varem.
Usaldusnimekirjad on kasutusel Libdigidocpp (alates v3.9) ja DigiDoc4j teekides. Täiendav info TSL nimekirjade kohta on kättesaadav dokumentatsioonist:

Testkeskkonnas testallkirjade loomiseks ja valideerimiseks tuleb kasutada eraldi TSL nimekirja, kus on olemas ainult testsertifikaatide andmed. Täiendava info test TSL-i kohta ja selle kasutamise juhised leiab GitHubi Wiki keskkonnast: 

Loe lisaks: