Allkirjade valideerimise hoiatuste käsitlemine DigiDoc teekides

Alates ID-tarkvara versioonist 3.8 (s.h. nii DigiDoc tarkvarateegid kui DigiDoc klient lõppkasutaja rakendus) on digiallkirjastatud dokumentide valideerimise põhimõtetes tehtud oluline muudatus, mis lubab teatud formaadivigu käsitleda hoiatusena.

„Kehtiv hoiatusega“ tähendus:

Teada tasub, et hoiatusega dokument on juriidiliselt kehtiv.  Dokumendi kehtivuse staatusena kasutatakse väljendit „kehtiv hoiatusega“ (ingl. k. „valid with warnings“).

„Kehtiv hoiatusega“ staatuse kasutamise eesmärgiks on võimaldada infosüsteemide arendajatel ise otsustada, kas antud süsteemi nõuetest sõltuvalt võib konkreetse formaadiveaga dokumenti käsitleda kehtivana (s.t. „kehtiv hoiatusega“) või kehtetuna.

NB!  DigiDoc teegid tagastavad valideerimisvea tuvastamisel tulemuseks alati „kehtetu“, ja seda sõltumata konkreetsest veaolukorrast. Veaolukorra edasine käsitlemine ja vajadusel hoiatuseks liigitamine tuleb teegi kasutajal rakenduse kliendikihi tasemel iseseisvalt realiseerida.

Milliseid veaolukordi käsitletakse hoiatustena?

Formaadivigadega uute dokumentide tekkimise vältimiseks tuleks kasutusele võta kõige uuemad versioonid teekidest ja näidisrakendusest.

  • BDOC 2.1 dokumendis on kasutatud nõrgemat räsialgoritmi kui ametlikult soovitatud (SHA-1). Allkirja lisamine ei ole keelatud.
  • DDOC dokumendi DataFile elemendil on puudu xmlns atribuut. Antud formaadiveaga failid tekkisid tekkisid PHP näidisrakenduse vea tõttu.  NB! Antud dokumendile allkirja lisamine ja olemasoleva allkirja eemaldamine on keelatud!
  • DDOC dokumendi X509IssuerName või X509IssuerSerial elemendid on vales nimeruumis. Antud formaadiveaga failid tekkisid JDigiDoc teegi vea tõttu, mis avaldus ka DigiDocService ja DigiDoc portaali kasutajatel. Selle vea puhul oli dokumendile allkirja lisamine ja allkirja eemaldamine DigiDoc klient versioonis 3.8.0 oli keelatud. Alates versioonist 3.8.1 on piirang eemaldatud.
  • DDOC dokumendi formaat on vananenud (SK-XML 1.0, DIGIDOC-XML 1.1, DIGIDOC-XML 1.2 dokumentide puhul).  Antud dokumendile allkirja lisamine ja olemasoleva allkirja eemaldamine on keelatud alates ID-tarkvara versioonist 3.7.0.