DigiDoc4 kliendi ja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kasutamine ärilistel eesmärkidel

Kõigile ID-kaardi või/ja mobiil-ID, Smart-ID omanikele on alates DigiDoc tarkvara loomisest saati olnud ette nähtud isiklikuks tarbeks teatud hulk tasuta digiallkirju kuus. DigiDoc rakendustes antavate tasuta allkirjade arv lähtub mõistliku kasutamise printsiibist ning oli pikka aega kümme allkirja kuus. Seoses inimeste muutunud käitumisharjumustega on seda limiiti mitmekordistatud. Uus tasuta allkirjade arv on kooskõlas reaalse kasutusega ning tavakasutuseks piisav. Piirangu alla lähevad vaid DigiDoc4 kliendi ja RIA DigiDoc mobiilirakenduse abil antavad digiallkirjad ehk siis dokumentidele antud allkirjad. E-teenustes (internetipangad, eesti.ee jms) antavad allkirjad piirangu alla ei lähe.

Piirangut rakendatakse ID-kaardiga allkirjastamisel arvuti IP-aadressi ning Smart-ID ja Mobiil-ID korral isikukoodi põhiselt. Igale allkirjastamise viisile on ette nähtud teatud hulk digiallkirju kuus.

DigiDoc4 kliendi ja RIA DigiDoci kasutamiseks ärilistel eesmärkidel tuleb toimida järgmiselt:

1. AJATEMPEL

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt ligipääs ajatempliteenusele läbi RIA vahendusteenuse, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks. Äriliste eesmärkide puhul:

DigiDoc4-s seadistamise juhend

RIA DigiDoc-s seadistamise juhend

Mis on ajatempel?

  • Ajatempleid kasutatakse mitmes valdkonnas, sh digiallkirjades, et tõendada dokumendi ning allkirja olemasolu antud ajahetkel. Ilma ajatempliteenuse ligipääsuta ei ole ID-tarkvaras digiallkirjastamine võimalik.
  • Ajatempel on kui ümbrik, mille sees on andmed ja mille peal on "pitseeritud" aeg, millal need andmed sinna pandi. Andmete muutmiseks tuleb lõhkuda pitser, ehk selle järgi on võimalik aru saada, kas andmeid on muudetud. Samal viisil kasutatakse ka ajatemplit digiallkirjades.

2. KEHTIVUSKINNITUSTEENUS

DigiDoc4 kliendis ja RIA DigiDoc mobiilirakenduses kasutatakse vaba ligipääsuga AIA OCSP teenust (aia.sk.ee).

Mis on kehtivuskinnitusteenus?

  • Kehtivuskinnitusteenust kasutatakse sertifikaadi kehtivuse reaalajas kontrollimiseks, mis kindlustab turvalisima sertifikaadi kasutamise isikutuvastamiseks või digitaalseks allkirjastamiseks.
  • Kehtivuskinnitusteenus lisab antud digitaalallkirjale automaatselt elektroonilise märke, mis määratleb ära allkirja andmise aja ja näitab, et allkirja andmiseks kasutatud sertifikaat sel hetkel kehtis.

3. MOBIIL-ID

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt ligipääs mobiil-ID teenusele läbi RIA vahendusteenuse, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks. Äriliste eesmärkide puhul:

  • tuleb sõlmida otseleping mobiil-ID teenuse kasutamiseks teenusepakkujaga SK ID Solutions AS, kes annab teile ligipääsutunnuse ja lubab teie asutuse IP-le ligipääsu mobiil-ID teenusele. ID-tarkvara saab kasutada ka juba olemasoleva lepingu raames.

DigiDoc4-s seadistamise juhend

RIA DigiDoc-s seadistamise juhend

NB! Kindlasti tuleks lugeda ka „Teada tasub“ osa.

Mis on mobiil-ID?

  • Mobiil-ID on teie digitaalne isikutunnistus - see asub teie mobiilis ja on teiega alati kaasas. 
  • Mobiil-ID abil saate siseneda e-keskkondadesse, teha makseid, sõlmida tehinguid, anda digitaalallkirju ja hääletada valimistel. Samuti saate siseneda erinevatesse rakendustesse - nii võite näiteks pangatoiminguid teha mugavalt nutiseadmest kõikjal, kus parasjagu viibite. Mobiil-ID aitab teil ajada nii era- kui ka äriasju.

4. SMART-ID

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt ligipääs Smart-ID teenusele läbi RIA vahendusteenuse, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks Eesti isikukoodiga isikutele. Ärilistel eesmärkidel või Läti ja Leedu isikukoodiga allkirjastamiseks ID-tarkvaras Smart-ID-ga tuleb:

  • sõlmida Smart-ID teenuse kasutamise leping teenusepakkujaga SK ID Solutions AS, kes annab teile ligipääsutunnuse ja lubab teie asutuse IP-le ligipääsu Smart-ID teenusele. ID-tarkvara saab kasutada ka juba olemaoleva lepingu raames.

DigiDoc4-s seadistamise juhend

RIA DigiDoc-s seadistamise juhend

NB! Kindlasti tuleks lugeda ka „Teada tasub“ osa.

Mis on Smart-ID?

  • Smart-ID on lahendus isiku tuvastamiseks. Smart-ID äpi kasutamine on lihtne ja turvaline.
  • Smart-ID abil saate siseneda e-teenustesse ja oma netipanka, allkirjastada dokumente ja kinnitada tehinguid.

Teada tasub, et:

ID-kaardiga allkirjastamiseks DigiDoc4 kliendis ja RIA DigiDoc mobiilirakenduses on alati vajalik nii ajatempel kui ka kehtivuskinnitusteenus. Mobiil-ID ja Smart-IDga allkirjastamisel läheb lisaks vaja ka mobiil-ID ja Smart-ID teenust.