DigiDoc4 kliendi ja RIA DigiDoc mobiilirakenduse kasutamine ärilistel eesmärkidel

Kõigile ID-kaardi või/ja mobiil-ID, Smart-ID omanikele on ette nähtud  isiklikuks tarbeks  teatud hulk tasuta digiallkirju kuus. See on kooskõlas reaalse kasutusega ning piiri ületajaid ei tohiks nn. tavakasutajate seas olla. Piirangu alla lähevad vaid DigiDoc4 kliendi ja RIA DigiDoc mobiilirakenduse abil antavad digiallkirjad ehk siis dokumentidele antud allkirjad. E-teenustes (internetipangad, eesti.ee jms) antavad allkirjad piirangu alla ei lähe.

Piirangut rakendatakse kasutaja arvuti IP-aadressi põhiselt. Igale IP-aadressile on ette nähtud teatud hulk digiallkirju kuus. Kui see piir on ületatud, tuleb oodata järgmise kuuni, mil allkirjade hulk taas nullitakse, või sõlmida digiallkirjade loomiseks leping teenusepakkujaga (vaata allpool, millised on võimalikud valikud).

DigiDoc4 kliendi ja RIA DigiDoci kasutamiseks ärilistel eesmärkidel tuleb toimida järgmiselt:

1. AJATEMPEL

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt ligipääs ajatempliteenusele läbi RIA vahendusteenuse, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks. Äriliste eesmärkide puhul:

DigiDoc4-s seadistamise juhend

RIA DigiDoc-s seadistamise juhend

Mis on ajatempel?

 • Ajatempleid kasutatakse mitmes valdkonnas, sh digiallkirjades, et tõendada dokumendi ning allkirja olemasolu antud ajahetkel. Ilma ajatempliteenuse ligipääsuta ei ole ID-tarkvaras digiallkirjastamine võimalik.
 • Ajatempel on kui ümbrik, mille sees on andmed ja mille peal on "pitseeritud" aeg, millal need andmed sinna pandi. Andmete muutmiseks tuleb lõhkuda pitser, ehk selle järgi on võimalik aru saada, kas andmeid on muudetud. Samal viisil kasutatakse ka ajatemplit digiallkirjades.

2. KEHTIVUSKINNITUSTEENUS

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt RIA juurdepääsutõend, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks.  RIA DigiDoc mobiilirakenduses ei ole võimalik kehtivuskinnitusteenuse ligipääsu andmeid muuta. Äriliste eesmärkide puhul DigiDoc4 kliendis:

 • tuleb sõlmida leping SK ID Solutions AS-ga, kes väljastab teie asutusele juurdepääsutõendi või annab IP-aadressi põhise ligipääsu. DigiDoc4 klienti saab kasutada ka juba olemasoleva lepingu raames.

DigiDoc4-s seadistamise juhend

Mis on kehtivuskinnitusteenus?

 • Kehtivuskinnitusteenust kasutatakse sertifikaadi kehtivuse reaalajas kontrollimiseks, mis kindlustab turvalisima sertifikaadi kasutamise isikutuvastamiseks või digitaalseks allkirjastamiseks.
 • Juurdepääsutõend annab ligipääsu SK ID Solutions AS (SK) kehtivuskinnituse teenusele. Juurdepääsutõendit ei ole vaja, kui võrgust kust kehtivuskinnituse päring tehakse on IP-aadressi põhine ligipääs SK kehtivuskinnituse teenusele.
 • Kehtivuskinnitusteenus lisab antud digitaalallkirjale automaatselt elektroonilise märke, mis määratleb ära allkirja andmise aja ja näitab, et allkirja andmiseks kasutatud sertifikaat sel hetkel kehtis.

3. MOBIIL-ID

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt ligipääs mobiil-ID teenusele läbi RIA vahendusteenuse, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks. Äriliste eesmärkide puhul:

 • tuleb sõlmida otseleping mobiil-ID teenuse kasutamiseks teenusepakkujaga SK ID Solutions AS, kes annab teile ligipääsutunnuse ja lubab teie asutuse IP-le ligipääsu mobiil-ID teenusele. ID-tarkvara saab kasutada ka juba olemasoleva lepingu raames.

DigiDoc4-s seadistamise juhend

RIA DigiDoc-s seadistamise juhend

NB! Kindlasti tuleks lugeda ka „Teada tasub“ osa.

Mis on mobiil-ID?

 • Mobiil-ID on teie digitaalne isikutunnistus - see asub teie mobiilis ja on teiega alati kaasas. 
 • Mobiil-ID abil saate siseneda e-keskkondadesse, teha makseid, sõlmida tehinguid, anda digitaalallkirju ja hääletada valimistel. Samuti saate siseneda erinevatesse rakendustesse - nii võite näiteks pangatoiminguid teha mugavalt nutiseadmest kõikjal, kus parasjagu viibite. Mobiil-ID aitab teil ajada nii era- kui ka äriasju.

4. SMART-ID

Tarkvara paigaldamisel seadistatakse automaatselt ligipääs Smart-ID teenusele läbi RIA vahendusteenuse, mis on mõeldud ainult tavakasutamiseks Eesti isikukoodiga isikutele. Ärilistel eesmärkidel või Läti ja Leedu isikukoodiga allkirjastamiseks ID-tarkvaras Smart-ID-ga tuleb:

 • sõlmida Smart-ID teenuse kasutamise leping teenusepakkujaga SK ID Solutions AS, kes annab teile ligipääsutunnuse ja lubab teie asutuse IP-le ligipääsu Smart-ID teenusele. ID-tarkvara saab kasutada ka juba olemaoleva lepingu raames.

DigiDoc4-s seadistamise juhend

RIA DigiDoc-s seadistamise juhend

NB! Kindlasti tuleks lugeda ka „Teada tasub“ osa.

Mis on Smart-ID?

 • Smart-ID on lahendus isiku tuvastamiseks. Smart-ID äpi kasutamine on lihtne ja turvaline.
 • Smart-ID abil saate siseneda e-teenustesse ja oma netipanka, allkirjastada dokumente ja kinnitada tehinguid.

Teada tasub, et:

ID-kaardiga allkirjastamiseks DigiDoc4 kliendis ja RIA DigiDoc mobiilirakenduses on alati vajalik nii ajatempel kui ka kehtivuskinnitusteenus. Mobiil-ID ja Smart-IDga allkirjastamisel läheb lisaks vaja ka mobiil-ID ja Smart-ID teenust.

Kehtivuskinnitusteenuse puhul tasub tähelepanu pöörata:

 • uue ID-kaardi (välja antud alatest 03.12.2018) ja Smart-ID puhul pöördutakse ID-tarkvaras vaikimisi tasuta sertifikaatide kehtivusinfo teenuse poole (aia.sk.ee) ning sellisel juhul ei ole vaja juurdepääsutõendit või IP-aadressi põhist ligipääsu kehtivuskinnitusteenusele;
 • vanemate ID-kaartide (välja antud kuni 02.12.2018) ja mobiil-ID puhul pöördutakse ID-tarkvaras vaikimisi tasulise kehtivuskinnitusteenuse poole (ocsp.sk.ee) ning sellisel juhul on vajalik juurdepääsutõend või IP-põhine ligipääs kehtivuskinnitusteenusele.