Digiallkirja andmise aeg

Laura Kask ja Kristiina Laanest on kirjutanud teadusartikli „Elektroonilise allkirjastamise aja tuvastamine: õiguslikud nõuded ja tehnilised võimalused“, mis avaldati Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja Juridica numbris 4/2020.