Digidoc failivormingud BDOC, CDOC, ASICE

Ülevaate ID-tarkvara erinevates versioonides ja komponentides toetatud DigiDoc konteineri formaatidest leiab DigiDoc konteineriformaatide elutsükli lehelt. Samuti on iga formaadi kohta olemas näidisfail.

BDOC ja ASICE digiallkirjade vormingud

Eestis on täna kasutusel parima rahvusvahelise ühilduvusega allkirjaformaat ASiC-E (.asice ehk BDOC-TS ehk ASiC-E LT) ning uuendatud DigiDoc4 kasutab automaatselt seda vormingut (faililaiend .asice senise .bdoc asemel). Teada tasub, et LT-allkirjade pikaajaline tõestusväärtus on tagatud RFC 3161 standardil põhineva ajatempliga (time-stamp) ning tegemist on kõigis Euroopa Liidu riikides eelistatud allkirjaformaadiga.

Varem oli Eestis aga kasutusel Eesti-spetsiifiline LT-TM formaat (.bdoc ehk BDOC-TM ehk ASiC-E LT-TM). LT-TM allkirjade pikaajalist tõestusväärtust tagas RFC 2560 standardil põhinev ajamärgend (time-mark).

CDOC krüpteeritud dokumentide vorming

.CDOC on laiend, mida kasutatakse krüpteeritud DigiDoc vormingus failide eristamiseks.

Krüpteeritud DigiDoc failivorming (ENCDOC-XML) põhineb rahvusvahelisel  standardil XML-ENC.

CDOC fail sisaldab krüpteeritud kujul andmefaili (XML dokument või muu binaarfail (MS Word, Excel, PDF, RFT jne)),  vastuvõtja sertifikaati, krüpteeritud kujul võtit andmefaili lahti krüpteerimiseks (nn. transpordivõti) ja muid mittekohustuslikke meta-andmeid. Andmefail krüpteeritakse AES krüpteerimisalgoritmiga, kasutades 128-bitist võtit. Ühele krüpteeritud failile on võimalik lisada mitu vastuvõtjat (võimalikku dekrüpteerijat) – selleks lisatakse CDOC faili kõikide vastuvõtjate sertifikaadid ja iga vastuvõtja jaoks transpordivõti andmefaili dekrüpteerimiseks.

Varem väljastatud (juba kehtetute) vormingute standardid:

DigiDoc Format Specification, .PDF (avaldatud 12.05.2004)